Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.11.2014

Recessionen har inte påverkat användningen av naturresurser

Materialekonomin avtog inte i fjol på samma sätt som samhällsekonomin. Användningen av naturresurser som direkta flöden i samhällsekonomin ökade med 4,7 procent år 2013 jämfört med året innan. Till exempel inom lantbruket ökade spannmålsproduktionen med hela 11 procent, inom skogsbruket ökade avverkningarna med 9 procent och i gruvorna var brytningen av metallmalm, industrimineraler och nyttosten sammanlagt större än någonsin tidigare i historien. Användningen av importvaror låg på samma nivå som året innan. Också om användningen av stenmaterial, såsom grus och kross, inom byggverksamheten sjönk till samma nivå som under recessionsåret 2009 och t.o.m. under den nivån, kan man sammantaget i Finland inte nu se ett liknande ras i förbrukningsvolymen för naturresurser som under depressionsåren i början av 90-talet eller under recessionsåret 2009.

Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 1970–2013

Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 1970–2013

De direkta materialinflödena inom samhällsekonomin var år 2013 totalt omkring 244 miljoner ton, varav de inhemska inflödenas andel var 77 procent. Merparten av de inhemska inflödena gäller mineraler, producerade genom uttag ur gruvor eller uttag ur byggnadsmineraler. Andelen biotiska inflöden av vikten är uppskattningsvis en fjärdedel och det är fråga om trä, spannmål, rotfrukter och foderväxter samt fisk och vilt.

Den materia som uppkommer vid ibruktagning av naturresurser och som inte blir inflöden i ekonomin är ett oanvänt uttag och dolt flöde inom importen. I Finlands samhällsekonomi är det oanvända uttaget och de dolda flödena tillsammans större än de ibruktagna naturresurserna, omkring 326 miljoner ton. Av denna mängd uppkom 120 miljoner ton i Finland, bl.a. såsom sidosten, avverkningsrester och byggnadsmark.

Den totala användningen av naturresurser ökade år 2013 till över 570 miljoner ton. Användningen av naturresurser per person är rätt så stor i Finland jämfört med andra EU-medlemsländer.

Statistiken över materialflöden i samhällsekonomin ingår i miljöräkenskaperna som Europeiska unionen utfärdade en förordning om år 2011 och FN gav en internationell rekommendation om år 2012.

Materialintensiteten i den finländska samhällsekonomin 1975–2013

Materialintensiteten i den finländska samhällsekonomin 1975–2013

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Simo Vahvelainen 029 551 3457, Leo Kolttola 029 551 3234, Jukka Muukkonen 029 551 3224, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.11.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2013/kanma_2013_2014-11-20_tie_001_sv.html