Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.11.2018

Användningen av inhemska naturresurser ökade med 5 procent år 2017

I Finland uppgick användning av resurser år 2017 till 237 miljoner ton som direkta flöden, vilket var omkring 3,5 procent mer än år 2016. De direkta inflödena omfattar både varuimporten och materialuttag ur Finlands jordmån och vegetation. Användningen av direkta inhemska inflöden ökade med 5 procent och uppgick till 180 miljoner ton. Bakom ökningen låg särskilt den ökade utvinningen av mineral och användningen av jordmaterial.

Av de direkta inflödena bestod omkring en fjärdedel, 57 miljoner ton, av importvaror. Användningen av direkta inhemska inflöden ökade med 5 procent och uppgick till 180 miljoner ton. År 2016 användes 172 miljoner ton inhemska naturresurser. År 2017 bestod omkring en tredjedel, 81 miljoner ton, av alla direkta inflöden av jordmaterial. Användningen av mineraler uppgick till 66 miljoner och användningen av trä till 44 miljoner ton.

Användningen av direkta inflöden efter materialgrupp 2007–2017, miljoner ton

Användningen av direkta inflöden efter materialgrupp 2007–2017, miljoner ton

Användningen av inhemska material 2007–2017, miljoner ton

miljon ton 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Direkta inhemska inflöden 195 196 169 187 186 185 215 170 167 172 180
Direkta utländska inflöden 64 69 53 60 62 56 58 57 53 57 56
Export 44 42 35 42 44 44 45 45 42 44 45
Materialkonsumtionen 214 222 186 204 203 197 229 183 179 185 191

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Johanna Pakarinen 029 551 3313, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 15.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2017/kanma_2017_2018-11-15_tie_001_sv.html