Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 14.11.2019

Den inhemska materialkonsumtionen 191 miljoner ton år 2018

Den inhemska materialkonsumtionen uppgick oförändrat till 191 miljoner ton. Användningen av trä ökade med fem miljoner ton och uppgick till 49 ton år 2018.

Användningen av direkta inhemska inflöden låg oförändrat på 180 miljoner ton är 2018. Användningen av direkta inhemska inflöden är användningen av inhemska naturresurser, inkl. material som tagits ur naturen för vidareprocessering.

När man till de direkta inhemska inflödena lägger importen och drar av exporten, får man den inhemska materialkonsumtionen, indikatorn DMC (domestic material consumption). Jämfört med föregående år ökade både importen och exporten med 4 miljoner ton, vilket innebär att den inhemska konsumtionen av material uppgick oförändrat till 191 miljoner ton.

Materialkonsumtionen 2007–2018

Miljon ton 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Direkta inhemska inflöden 195 196 169 187 186 185 215 170 167 172 180 180
Direkta utländska inflöden 64 69 53 60 62 56 58 57 53 57 56 60
Export 44 42 35 42 44 44 45 45 42 44 45 49
Materialkonsumtionen 214 222 186 204 203 197 229 183 179 185 191 191

Användningen av direkta inflöden efter materialgrupp 2007–2018, miljoner ton

Användningen av direkta inflöden efter materialgrupp 2007–2018, miljoner ton

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Lesonen 029 551 3406, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2018/kanma_2018_2019-11-14_tie_001_sv.html