Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 2007–2019

Miljon ton 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Materialer sammanlagt 548 578 483 560 563 544 584 538 547 594 612 642 606
Växter och vilda djur 11 11 11 9 10 9 12 11 11 11 10 10 12
Trä 51 56 37 47 46 46 55 54 55 57 57 64 61
Mineraler 141 166 159 204 203 187 216 189 204 246 256 275 249
Jordmaterial 160 161 134 138 134 137 142 121 122 116 118 120 116
Förädlade importprodukter 185 184 143 161 170 164 161 163 157 164 171 173 168

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2019, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Lesonen 029 551 3406, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2019, Tabellbilaga 1. Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 2007–2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2019/kanma_2019_2020-12-03_tau_001_sv.html