Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 2007 - 2020

miljon ton 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Materialer sammanlagt 548 578 483 560 563 544 584 538 547 593 612 642 605 602
Växter och vilda djur 11 11 11 9 10 9 11 11 10 11 10 9 11 10
Trä 51 56 37 47 46 46 54 53 54 56 56 64 60 58
Mineraler 141 166 159 204 203 187 215 189 203 245 256 275 248 250
Jordmaterial 160 161 134 138 134 137 141 121 121 116 117 120 116 122
Förädlade importprodukter 185 184 143 161 170 164 160 163 156 164 170 172 167 160

Källa: Materialflöden i samhällsekonomin 2020, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirtonen 029 551 3093, miljorakenskaper@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 18.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Materialflöden i samhällsekonomin [e-publikation].
ISSN=2242-1270. 2020, Tabellbilaga 1. Totalanvändningen av naturresurser efter materialgrupp 2007 - 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kanma/2020/kanma_2020_2021-11-18_tau_001_sv.html