Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I mars ansåg drygt hälften, dvs. 58 procent, av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 13 procent ansåg att den är bättre. Av konsumenterna uppskattade 22 procent att den egna ekonomin är sämre nu än för ett år sedan. Något fler, dvs. 25 procent, av konsumenterna ansåg att den egna ekonomin i mars var starkare än året innan. Andelarna som gäller den egna ekonomin var i februari 19 och 27 procent och för ett år sedan 19 och 24 procent.

I mars trodde bara 13 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Hela 61 procent av konsumenterna bedömde åter att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var månaden innan 30 och 31 procent och för ett år sedan i mars 27 och 42 procent.

I mars litade 26 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras i fortsättningen, men nu befarade rentav 21 procent att den blir sämre inom ett år. I februari var motsvarande andelar 30 och 13 procent och för ett år sedan mycket ljusa 32 och 11 procent.

Arbetslöshet och inflation

I mars förväntade sig bara 22 procent av konsumenterna att den allmänna arbetslösheten i Finland minskar under det följande året. Däremot antog 40 procent att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i februari 41 och 25 procent och för ett år sedan dystra 20 och 62 procent.

I mars antog 8 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet eller permittering minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 15 procent åter bedömde att risken ökat. Å andra sidan upplevde nästan hälften, dvs. 47 procent, av de sysselsatta att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa eller permitterade. En månad tidigare var dessa tre andelar 6, 13 och 52 procent och i mars i fjol mycket nedstämda 5, 25 och 38 procent.

I mars bedömde konsumenterna att konsumentpriserna har stigit med 4,8 procent från året innan och stiger med t.o.m. 5,4 procent under de följande 12 månaderna. Dessa inflationsbedömningar var i februari 4,4 och 3,9 procent och för ett år sedan 2,3 och 2,5 procent. Deras långtidsmedelvärden är 3,1 och 2,9 procent.

I mars ansåg mer än hälften, dvs. 58 procent, av konsumenterna att konsumentpriserna har stigit mycket eller ganska mycket under ett år, och rentav 89 procent förväntade sig att priserna kommer att stiga i minst samma takt även under de kommande månaderna. Motsvarande andelar var i mars i fjol 15 och 63 procent

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 55 procent i mars att det är fördelaktigt att spara. Av konsumenterna hade 66 procent sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I mars ansåg bara 34 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Ännu i februari var andelen 49 procent. Dock planerade fortfarande 18 procent av konsumenterna att ta lån inom ett år. Den genomsnittliga andelen på lång sikt är 16 procent.

Penninganvändning

I mars ansåg endast 21 procent av konsumenterna att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Ett år tidigare var andelen 31 procent. Av konsumenterna avsåg 13 procent att öka och 37 procent att minska användningen av pengar på kapitalvaror under det följande året. De senare andelarna var i februari 15 och 30 procent och för ett år sedan i mars 15 och 33 procent.

I mars planerade 14 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil under de följande 12 månaderna. Av konsumenterna övervägde 17 procent att köpa bostad eller bygga hus. I mars planerade lika många, dvs. 17 procent, att inom ett år spendera pengar på renovering av bostaden. Långtidsmedelvärdet för planerna på att köpa bil är 14 procent, för planerna på att köpa bostad 13 procent och för planerna på att renovera hemmet 18 procent.


Källa: Konsumenternas förtroende 2022, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2022, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2022/03/kbar_2022_03_2022-03-28_kat_001_sv.html