Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Vastausjakaumien tarkastelu

Oma ja Suomen talous

Maaliskuussa runsas puolet eli 58 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että Suomen talous on tällä hetkellä huonompi kuin vuosi sitten ja vain 13 prosenttia näki sen parempana. Kuluttajista 22 prosenttia arvioi, että oma talous on nyt huonompi kuin vuosi sitten. Hieman useampi eli 25 prosenttia kuluttajista piti omaa talouttaan maaliskuussa vuoden takaista vahvempana. Omaa taloutta koskevat osuudet olivat helmikuussa 19 ja 27 prosenttia ja vuosi sitten 19 ja 24 prosenttia.

Maaliskuussa vain 13 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista peräti 61 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 30 ja 31 prosenttia ja viime vuoden maaliskuussa 27 ja 42 prosenttia.

Oman taloutensa kohentumiseen jatkossa luotti maaliskuussa 26 prosenttia kuluttajista, mutta jopa 21 prosenttia pelkäsi nyt taloutensa huononevan vuoden kuluessa. Helmikuussa vastaavat osuudet olivat 30 ja 13 prosenttia ja vuosi sitten hyvin valoisat 32 ja 11 prosenttia.

Työttömyys ja inflaatio

Maaliskuussa vain 22 prosenttia kuluttajista odotti, että yleinen työttömyys Suomessa vähenee seuraavan vuoden aikana. Kuluttajista 40 prosenttia taas arvioi työttömyyden lisääntyvän. Vastaavat osuudet olivat helmikuussa 41 ja 25 prosenttia ja vuosi sitten synkät 20 ja 62 prosenttia.

Maaliskuussa 8 prosenttia työllisistä uskoi työttömyyden tai lomautuksen uhan viime kuukausina vähentyneen omalla kohdallaan ja 15 prosenttia arvioi uhan kasvaneen. Toisaalta lähes puolet eli 47 prosenttia työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi. Kuukautta aiemmin nämä kolme osuutta olivat 6, 13 ja 52 prosenttia ja viime vuoden maaliskuussa hyvin apeat 5, 25 ja 38 prosenttia.

Kuluttajat arvioivat maaliskuussa, että kuluttajahinnat ovat nousseet 4,8 prosenttia vuoden takaisista ja nousevat jopa 5,4 prosenttia seuraavan 12 kuukauden aikana. Nämä inflaatioarviot olivat helmikuussa 4,4 ja 3,9 prosenttia ja vuosi sitten 2,3 ja 2,5 prosenttia. Niiden pitkän ajan keskiarvot ovat 3,1 ja 2,9 prosenttia.

Maaliskuussa yli puolet eli 58 prosenttia kuluttajista oli sitä mieltä, että kuluttajahinnat ovat nousseet vuodessa paljon tai melko paljon, ja peräti 89 prosenttia odotti hintojen nousevan vähintään samaa vauhtia myös tulevina kuukausina. Vastaavat osuudet olivat viime vuoden maaliskuussa 15 ja 63 prosenttia.

Säästäminen ja lainanotto

Kuluttajista 55 prosenttia piti maaliskuussa säästämistä kannattavana. Rahaa oli jäänyt säästöön 66 prosentilla kuluttajista ja 78 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Maaliskuussa enää vain 34 prosenttia kuluttajista arvioi ajankohdan hyväksi lainan ottamiselle. Vielä helmikuussa osuus oli 49 prosenttia. Kuitenkin 18 prosenttia kuluttajista edelleen suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Keskimääräinen osuus pitkällä ajalla on 16 prosenttia.

Rahankäyttö

Maaliskuussa vain 21 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa otollisena kestotavaroiden ostamiselle. Osuus oli vuotta aiemmin 31 prosenttia. Kuluttajista 13 prosenttia aikoi lisätä ja 37 prosenttia vähentää rahankäyttöä kestokulutukseen seuraavan vuoden aikana. Jälkimmäiset osuudet olivat helmikuussa 15 ja 30 prosenttia ja viime vuoden maaliskuussa 15 ja 33 prosenttia.

Maaliskuussa 14 prosenttia kuluttajista aikoi joko varmasti tai mahdollisesti ostaa auton seuraavan 12 kuukauden aikana. Asunnon ostoa tai talon rakentamista harkitsi 17 prosenttia kuluttajista. Ja yhtä moni eli 17 prosenttia suunnitteli maaliskuussa käyttävänsä vuoden sisällä rahaa asuntonsa peruskorjaamiseen. Auton ostoaikeiden pitkän ajan keskiarvo on 14 prosenttia, asunnon 13 prosenttia ja peruskorjausaikeiden 18 prosenttia.


Lähde: Kuluttajien luottamus 2022, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3322, kuluttajien.luottamus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 28.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. maaliskuu 2022, 1. Vastausjakaumien tarkastelu . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kbar/2022/03/kbar_2022_03_2022-03-28_kat_001_fi.html