Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.7.2009

Inflaatio kesäkuussa -0,1 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio laski kesäkuussa -0,1 prosenttiin. Toukokuussa se oli 0,0 prosenttia. Kuluttajahintojen lasku johtui ennen kaikkea korkojen ja polttonesteiden halpenemisesta viime vuodesta. Edellisen kerran inflaatio oli miinusmerkkinen keväällä 2004, kun alkoholiveroa alennettiin.

Kuluttajahintoja laski kesäkuussa edellisestä vuodesta eniten korkojen ja polttonesteiden hintojen alenemisen lisäksi osakehuoneistojen ja kiinteistöjen sekä käytettyjen henkilöautojen ja puhelumaksujen halpeneminen. Kuluttajahintoja puolestaan nosti eniten elintarvikkeiden, alkoholijuomien ja tupakan, vuokrien, ravintola- ja kahvilahintojen sekä terveydenhoidon palvelujen kallistuminen.

Toukokuusta kesäkuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,2 prosenttia. Tämä johtui suurimmaksi osaksi polttonesteiden kallistumisesta edellisestä kuukaudesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten noin 50 000 hintatietoa 497 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Suomen inflaatiomittarit kesäkuu 2009

  Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos

Kuluttajahintaindeksi
2005=100

108,7

-0,1 %

0,2 %

Elinkustannusindeksi
1951:10=100

1 735
   

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100

109,2

1,6 %

0,4 %

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100

108,7

1,4 %

0,4 %

EMU-maiden inflaatio kesäkuussa ennakkotietojen mukaan -0,1 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli kesäkuussa -0,1 prosenttia. Toukokuussa se oli 0,0 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli kesäkuussa 1,6 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja eikä varainsiirto- ja ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-säädöksin.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee kesäkuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 15. heinäkuuta.

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos kesäkuussa 1,4 prosenttia

Tilastokeskus aloitti uuden kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin julkaisemisen kesäkuussa 2009 koskien toukokuun tietoja. Indeksi mittaa ns. markkinainflaatiota. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin. Eurostatin tarkoituksena on aloittaa vastaavan indeksin julkaiseminen EMU-maista syksyllä 2009.

Yhdenmukaistun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli kesäkuussa 1,6 ja kiinteäveroisen 1,4 prosenttia. Molempien indeksien kuukausimuutos oli kesäkuussa 0,4 prosenttia. Kesäkuussa ei tapahtunut hyödykeveromuutoksia.

Kiinteäveroisessa yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä arvonlisä- ja muiden hyödykeverojen muutosten vaikutus inflaatioon on poistettu pitämällä verot kiinteinä indeksin perusajankohtaan nähden. Indeksi mittaa markkinainflaatiota eli hintojen muutosta joka johtuu muista syistä kuin hyödykeverojen muutoksista. Veronmuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.

Alkoholivero nousi tammikuussa 2009. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan vähittäismyyntialkoholin hinta kohosi joulukuusta 2008 tammikuuhun 2009 4,75 ja ravintola-alkoholin 1,31 prosenttia. Kiinteäveroisen indeksin mukaan vähittäismyyntialkoholin hinta kohosi vastaavana aikana 0,24 ja ravintola-alkoholin 0,05 prosenttia (markkinainflaatio eli hinnanmuutos, joka johtuu muista syistä kuin veromuutoksesta). Veromuutoksen hintavaikutus saadaan yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitysten erotuksena. Alkoholiveron nousun hintoja korottava vaikutus oli vähittäismyyntialkoholin osalta 4,5 ja ravintola-alkoholin osalta 1,3 prosenttia.

Moottoripyörävero nousi huhtikuussa 2009, ja sen hintoja kohottava vaikutus oli 3,1 prosenttia. Tupakkavero nousi vuoden 2009 tammikuussa, se aiheutti kahden prosentin hintavaikutuksen.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin julkistetaan kuukausittain kuluttajahintaindeksin yhteydessä.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 2009, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Christina Telasuo (09) 1734 3472
kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Kuluttajahintaindeksi 2009, kesäkuu (pdf 243,4 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.7.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. kesäkuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2009/06/khi_2009_06_2009-07-14_tie_001.html