Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.10.2009

Inflaatio syyskuussa -1,0 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio aleni syyskuussa -1,0 prosenttiin. Elokuussa se oli -0,7 prosenttia. Kuluttajahintojen laskua vauhditti ennen kaikkea elintarvikkeiden hintojen nousun hidastuminen sekä korkojen lasku ja polttonesteiden halpeneminen.

Kuluttajahintoja laski syyskuussa viime vuodesta eniten korkojen aleneminen ja polttonesteiden halpeneminen. Myös osakehuoneistojen ja kiinteistöjen sekä käytettyjen henkilöautojen hintojen lasku alensi inflaatiota. Kuluttajahintoja nosti puolestaan eniten ravintola- ja kahvilahintojen, vuokrien sekä alkoholijuomien vähittäishintojen kallistuminen viime vuodesta.

Elokuusta syyskuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,2 prosenttia, mikä johtui lähinnä vaatteiden kallistumisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten noin 50 000 hintatietoa 497 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Suomen inflaatiomittarit syyskuu 2009

  Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos

Kuluttajahintaindeksi
2005=100

108,5

-1,0 %

0,2 %

Elinkustannusindeksi
1951:10=100

1 732
   

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100

109,2

1,1 %

0,3 %

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100

108,8

0,9 %

0,3 %

EMU-maiden inflaatio syyskuussa ennakkotietojen mukaan -0,3 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli syyskuussa -0,3 prosenttia. Elokuussa se oli -0,2 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli syyskuussa 1,1 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja eikä varainsiirto- ja ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-säädöksin.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee syyskuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 15. lokakuuta.

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos syyskuussa 0,9 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli syyskuussa 1,1 ja kiinteäveroisen 0,9 prosenttia. Viime vuoden syyskuusta hinnat ovat kohonneet hyödykeveromuutosten vaikutuksesta 0,2 ja muista syistä 0,9 prosenttia. Molempien indeksien kuukausimuutos oli syyskuussa 0,3 prosenttia. Syyskuussa ei tapahtunut hyödykeveromuutoksia.

Tilastokeskus aloitti kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin julkaisemisen kesäkuussa 2009.Kiinteäveroisessa indeksissä arvonlisä- ja muiden hyödykeverojen muutosten vaikutus inflaatioon on poistettu pitämällä verot kiinteinä indeksin perusajankohtaan nähden. Indeksi mittaa ns. markkinainflaatiota eli hintojen muutosta joka johtuu muista syistä kuin hyödykeverojen muutoksista. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.

Vuonna 2009 tapahtuneiden hyödykeveromuutosten hintavaikutukset olivat seuraavanlaiset: Moottoripyörävero nousi huhtikuussa, ja sen moottoripyörien hintoja kohottava vaikutus oli 3,1 prosenttia. Tupakkavero nousi tammikuussa, ja tämä vaikutti tupakan hintoihin kaksi prosenttia.

Myös alkoholivero nousi tammikuussa 2009. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan vähittäismyyntialkoholin hinta kohosi 4,75 ja ravintola-alkoholin 1,31 prosenttia joulukuusta 2008 tammikuuhun 2009. Kiinteäveroisen indeksin mukaan vähittäismyyntialkoholin hinta kohosi vastaavana aikana 0,24 ja ravintola-alkoholin 0,05 prosenttia (markkinainflaatio eli hinnanmuutos, joka johtuu muista syistä kuin veromuutoksesta). Veromuutoksen hintavaikutus saadaan yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitysten erotuksena. Alkoholiveron nousun hintoja korottava vaikutus oli vähittäismyyntialkoholin osalta 4,5 ja ravintola-alkoholin osalta 1,3 prosenttia.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 2009, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi ja kiinteäveroinen yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Christina Telasuo (09) 1734 3472
kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Kuluttajahintaindeksi 2009, syyskuu (pdf 245.4 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. syyskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2009/09/khi_2009_09_2009-10-14_tie_001.html