Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.12.2009

Inflaatio marraskuussa -0,9 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli marraskuussa -0,9 prosenttia. Lokakuussa se oli -1,5 prosenttia. Kuluttajahintojen lasku hidastui lähinnä siksi, että bensiini kallistui vuodentakaisesta.

Kuluttajahintoja laski marraskuussa viime vuodesta eniten korkojen aleneminen. Myös elintarvikkeiden, puhelumaksujen sekä osakehuoneistojen ja kiinteistöjen halpeneminen alensi inflaatiota. Kuluttajahintoja nosti puolestaan eniten alkoholijuomien vähittäishintojen, vuokrien, ravintola- ja kahvilapalveluiden sekä bensiinin kallistuminen viime vuodesta.

Lokakuusta marraskuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,1 prosenttia, mikä johtui ennen kaikkea vihannesten ja ajoneuvojen polttoaineiden kallistumisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten noin 50 000 hintatietoa 497 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Suomen inflaatiomittarit marraskuu 2009

  Pisteluku Vuosimuutos Kk-muutos

Kuluttajahintaindeksi
2005=100

108,0

-0,9 %

0,1 %

Elinkustannusindeksi
1951:10=100

1 725
   

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100

108,9

1,3 %

0,2 %

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100

108,9

1,5 %

0,2 %

EMU-maiden inflaatio marraskuussa ennakkotietojen mukaan 0,6 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli marraskuussa 0,6 prosenttia. Lokakuussa se oli -0,1 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli marraskuussa 1,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja eikä varainsiirto- ja ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-säädöksin.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee marraskuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. joulukuuta.

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos marraskuussa 1,5 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli marraskuussa 1,3 prosenttia ja markkinahintojen muutosta mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,5 prosenttia. Hyödykeveromuutosten hintoja alentava vaikutus oli vuodessa siis 0,2 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli marraskuussa 0,2 prosenttia. Marraskuussa ei tehty veromuutoksia.

Tilastokeskus aloitti kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin julkaisemisen kesäkuussa 2009.Kiinteäveroisessa indeksissä arvonlisä- ja muiden hyödykeverojen muutosten vaikutus inflaatioon on poistettu pitämällä verot kiinteinä indeksin perusajankohtaan nähden. Indeksi mittaa ns. markkinainflaatiota eli hintojen muutosta joka johtuu muista syistä kuin hyödykeverojen muutoksista. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.

Lähde: Kuluttajahintaindeksi 2009, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Christina Telasuo (09) 1734 3472
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi ja kiinteäveroinen yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi: Christina Telasuo (09) 1734 3472
kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Kuluttajahintaindeksi 2009, marraskuu (pdf 245,4 kB)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. marraskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2009/11/khi_2009_11_2009-12-14_tie_001.html