Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.6.2010

Inflaatio toukokuussa 1,0 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio nousi toukokuussa 1,0 prosenttiin. Huhtikuussa se oli 0,9 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, toukokuu 2010

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2005=100 109,4 1,0 % -0,1 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 747    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 110,3 1,4 % -0,2 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 110,3 1,8 % -0,2 %

Kuluttajahintoja nosti toukokuussa edellisestä vuodesta eniten polttonesteiden kallistuminen. Myös osakehuoneistojen ja kiinteistöjen, ravintola- ja kahvilapalveluiden, sekä alkoholijuomien vähittäishintojen kallistuminen ja vuokrankorotukset vaikuttivat hintojen nousuun. Inflaatiota hillitsi eniten elintarvikkeiden halpeneminen ja korkojen lasku viime vuoden toukokuusta.

Huhtikuusta toukokuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,1 prosenttia. Tämä johtui ennen kaikkea vihannesten halpenemisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 497 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

EMU-maiden inflaatio toukokuussa ennakkotietojen mukaan 1,6 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan EMU-maiden inflaatio oli toukokuussa 1,6 prosenttia. Huhtikuussa se oli 1,5 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli toukokuussa 1,4 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja eikä varainsiirto- ja ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio EMU-alueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee toukokuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. kesäkuuta.

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos toukokuussa 1,8 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli toukokuussa siis 1,4 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,8 prosenttia. Hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja alentava vaikutus oli vuodessa näin ollen 0,4 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli toukokuussa -0,2 prosenttia. Toukokuussa ei ollut hyödykeveromuutoksia.

Kiinteäveroisessa indeksissä arvonlisä- ja muiden hyödykeverojen muutosten vaikutus inflaatioon on poistettu pitämällä verot kiinteinä indeksin perusajankohtaan nähden. Indeksi mittaa ns. markkinainflaatiota eli hintojen muutosta joka johtuu muista syistä kuin hyödykeverojen muutoksista. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen (09) 1734 3476, Antti Halmetoja (09) 1734 3475, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Kuluttajahintaindeksi 2010, toukokuu (pdf 244,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. toukokuu 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2010/05/khi_2010_05_2010-06-14_tie_001_fi.html