Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.6.2012

Inflaatio toukokuussa 3,1 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli toukokuussa sama kuin huhtikuussa, 3,1 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, toukokuu 2012

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 106,4 3,1 % 0,0 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 864    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 117,6 3,1 % -0,1 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 115,9 2,2 % -0,1 %

Kuluttajahintoja nosti toukokuussa viime vuodesta eniten ravinnon, asumisen ja liikenteen kallistuminen. Elintarvikkeiden hintoja nosti lähinnä lihan, maitotuotteiden sekä makeisten ja jäätelön kallistuminen. Asumisen hintaa taas nostivat erityisesti vuokrankorotukset ja omistusasumisen kallistuminen. Liikenteen kallistumisen aiheuttivat polttoaineiden hinnan nousu ja ajoneuvoveron nosto. Alkoholijuomien ja ravintola- ja kahvilapalvelujen hintojen nousulla oli niin ikään suuri vaikutus inflaatioon. Toukokuussa kuluttajahintojen nousua hillitsi edelleen eniten kulutuselektroniikan ja tietoliikennepalvelujen halpeneminen edellisestä vuodesta. Huhtikuusta toukokuuhun kuluttajahinnat pysyivät keskimäärin ennallaan.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 483 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi-palvelusta.

Euroalueen inflaatio toukokuussa ennakkotietojen mukaan 2,4 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli toukokuussa 2,4 prosenttia. Huhtikuussa se oli 2,6 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli toukokuussa 3,1 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee toukokuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 14. kesäkuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos toukokuussa 2,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli toukokuussa 3,1 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 2,2 prosenttia. Vuoden aikana tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,9 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli toukokuussa -0,1 prosenttia. Toukokuussa ei ollut veromuutoksia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (385,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. toukokuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2012/05/khi_2012_05_2012-06-14_tie_001_fi.html