Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 15.7.2013

Inflaatio hidastui kesäkuussa 1,4 prosenttiin

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hidastui kesäkuussa 1,4 prosenttiin. Toukokuussa se oli 1,6 prosenttia. Inflaation hidastuminen johtui lähinnä vihannesten halpenemisesta toukokuusta kesäkuuhun. Tammikuusta alkaen kuluttajahintaindeksi on ketjuindeksi, jossa hyödykekoria ja painoja päivitetään vuosittain.

Suomen inflaatiomittarit, kesäkuu 2013

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 108,0 1,4 % -0,1 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 891    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 120,4 2,3 % -0,0 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 117,8 1,6 % -0,1 %

Kesäkuun inflaatiosta lähes kaksi kolmannesta johtui elintarvikkeiden kallistumisesta. Ruoan hintaa nosti vuodessa eniten vihannesten, lihan, maitotuotteiden ja hedelmien kallistuminen. Ravintoloiden ja liikenteen hintojen nousulla ja vuokrankorotuksilla oli myös vaikutusta inflaatioon. Kesäkuussa kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi edelleen eniten korkojen lasku ja matkaviestintäpalvelujen halventuminen. Toukokuusta kesäkuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,1 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 486 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi-palvelusta.

Euroalueen inflaatio kiihtyi kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 1,6 prosenttiin

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio kiihtyi kesäkuussa 1,6 prosenttiin. Toukokuussa se oli 1,4 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli kesäkuussa 2,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee kesäkuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. heinäkuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos kesäkuussa 1,6 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli kesäkuussa 2,3 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,6 prosenttia. Viime vuoden kesäkuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,7 prosenttiyksikköä. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli kesäkuussa -0,0 ja kiinteäveroisen -0,1 prosenttia. Kesäkuussa ei ollut veromuutoksia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (393,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.7.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. kesäkuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2013/06/khi_2013_06_2013-07-15_tie_001_fi.html