Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 13.9.2013

Inflaatio hiipui elokuussa 1,2 prosenttiin

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio hiipui elokuussa 1,2 prosenttiin. Heinäkuussa se oli 1,6 prosenttia. Inflaation hidastumisen aiheutti ennen kaikkea vihannesten halpeneminen heinäkuusta.

Suomen inflaatiomittarit, elokuu 2013

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 107,8 1,2 % -0,2 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 888    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 120,2 2,1 % -0,1 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 117,7 1,3 % -0,1 %

Elokuun inflaatiosta suurin osa johtui elintarvikkeiden kallistumisesta. Ruoan hintaa nosti vuodessa eniten lihan ja maitotuotteiden kallistuminen. Ravintolapalveluiden ja reseptilääkkeiden hinnannousuilla sekä vuokrankorotuksilla oli myös vaikutusta inflaatioon. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi elokuussa eniten korkojen lasku ja matkaviestintäpalvelujen halpeneminen. Heinäkuusta elokuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,2 prosenttia, mikä johtui ennen kaikkea lento- ja laivamatkojen sekä vihannesten halpenemisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa 486 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi-palvelusta.

Euroalueen inflaatio hidastui elokuussa ennakkotietojen mukaan 1,3 prosenttiin

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli hidastui elokuussa 1,3 prosenttiin. Heinäkuussa se oli 1,6. Suomen vastaava inflaatio oli elokuussa 2,1 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee elokuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. syyskuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos elokuussa 1,3 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli elokuussa 2,1 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,3 prosenttia. Viime vuoden elokuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,8 prosenttiyksikköä. Sekä yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin että kiinteäveroisen kuukausimuutos oli elokuussa -0,1 prosenttia. Elokuussa ei ollut veromuutoksia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Johanna Leivo 09 1734 3397, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (395,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. elokuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2013/08/khi_2013_08_2013-09-13_tie_001_fi.html