Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 19.2.2014

Inflationen alltjämt 1,6 procent i januari

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari 1,6 procent. Inflationen var samma som i december. Statistikcentralen har förnyat konsumentprisindexets varukorg och viktstruktur fr.o.m. början av januari.

Inflationsmätare i Finland, januari 2014

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 108,5 1,6 % -0,1 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 900    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 121,2 1,9 % -0,0 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 118,0 1,4 % -0,5 %

I januari steg konsumentpriserna på årsnivå främst på grund av dyrare livsmedel och boende. Matpriserna steg framför allt på grund av dyrare mjölkprodukter och grönsaker. Hyreshöjningarna var å sin sida den främsta orsaken till att boendet blev dyrare. Stegringen av konsumentpriserna jämfört med året innan dämpades i januari främst på grund av billigare hemelektronik och kläder samt lägre räntor på bostadslån. Från december till januari gick konsumentpriserna ned med 0,1 procent.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om nästan 500 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi).

Inflationen i euroområdet avtog i januari till 0,7 procent enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i januari 0,7 procent. I december var den 0,8 procent. I Finland var motsvarande inflation i januari 1,9 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för januari den 24 februari. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 1,4 procent i januari

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 1,9 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 1,4 procent. Ändringarna i indirekta varuskatter som gjorts efter januari förra året hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,5 procentenheter. Månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari -0,0 och månadsförändringen av konstantskatteindexet -0,5 procent. I januari höjdes skatterna på läskedrycker, alkohol, tobak, el och bränsle.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Dåändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (391,9 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 19.2.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2014/01/khi_2014_01_2014-02-19_tie_001_sv.html