Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.5.2014

Inflaatio pysyi huhtikuussa 1,1 prosentissa

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli huhtikuussa 1,1 prosenttia. Inflaatio oli sama myös maaliskuussa.

Suomen inflaatiomittarit, huhtikuu 2014

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 109,1 1,1 % 0,1 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 912    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 122,0 1,3 % 0,1 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 118,8 0,8 % 0,1 %

Huhtikuussa kuluttajahintoja nostivat vuodessa eniten vuokrankorotukset ja avohoito- ja sairaalapalveluiden kallistuminen. Ravintola- ja kahvilapalveluiden ja alkoholijuomien hinnankorotuksilla oli myös vaikutusta inflaatioon. Kuluttajahintojen nousua taas hillitsi huhtikuussa vuoden takaisesta eniten viihde-elektroniikan, elintarvikkeiden, polttonesteiden, ja omakotitalokiinteistöjen halpeneminen. Maaliskuusta huhtikuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,1 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi -palvelusta.

Euroalueen inflaatio kiihtyi huhtikuussa ennakkotietojen mukaan 0,7 prosenttiin

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio kiihtyi huhtikuussa 0,7 prosenttiin maaliskuun 0,5 prosentista. Suomen vastaava inflaatio oli huhtikuussa 1,3 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee huhtikuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 15. toukokuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos huhtikuussa 0,8 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli huhtikuussa 1,3 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 0,8 prosenttia. Viime vuoden huhtikuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,5 prosenttiyksikköä. Huhtikuussa sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,1 prosenttia. Huhtikuussa ei ollut veromuutoksia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Antti Halmetoja 09 1734 3763, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (395,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.5.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. huhtikuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2014/04/khi_2014_04_2014-05-14_tie_001_fi.html