Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.8.2014

Inflaatio heinäkuussa 0,8 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli heinäkuussa 0,8 prosenttia. Kesäkuussa inflaatio oli 0,9 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, heinäkuu 2014

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 108,8 0,8 % -0,1 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 907    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 121,5 1,0 % -0,1 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 118,4 0,5 % -0,1 %

Kuluttajahintoja nostivat heinäkuussa edellisestä vuodesta eniten vuokrankorotukset sekä tupakkatuotteiden ja alkoholijuomien vähittäishintojen kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi heinäkuussa eniten vaatteiden, ulkomaan lentoliikenteen, omistusasumisen ja vihannesten halpeneminen. Kesäkuusta heinäkuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,1 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi -palvelusta.

Euroalueen inflaatio hidastui heinäkuussa ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttiin

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio hidastui heinäkuussa 0,4 prosenttiin kesäkuun 0,5 prosentista. Suomen vastaavalla tavalla laskettu inflaatio oli heinäkuussa 1,0 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee heinäkuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 14. elokuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos heinäkuussa 0,5 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli heinäkuussa 1,0 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 0,5 prosenttia. Viime vuoden heinäkuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli näin ollen 0,5 prosenttiyksikköä. Heinäkuussa sekä yhdenmukaistetun että kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli -0,1 prosenttia. Heinäkuussa ei ollut veromuutoksia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhani Pekkarinen 029 551 3476, Antti Halmetoja 029 551 3763, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (399,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. heinäkuu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2014/07/khi_2014_07_2014-08-14_tie_001_fi.html