Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 19.2.2015

Inflaatio tammikuussa -0,2 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli tammikuussa -0,2 prosenttia. Joulukuussa inflaatio oli 0,5 prosenttia. Inflaation laskun aiheutti erityisesti bensiinin ja polttoöljyn sekä elintarvikkeiden hintojen halpeneminen. Tilastokeskus on tarkistanut tammikuun alussa kuluttajahintaindeksin hyödykekorin ja uudistanut painorakenteen.

Suomen inflaatiomittarit, tammikuu 2015

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 108,3 -0,2 % -0,7 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 897    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 121,0 -0,1 % -0,7 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 117,6 -0,4 % -1,0 %

Tammikuussa kuluttajahintoja nosti vuodessa eniten asumisen vuokrien ja hoitovastikkeiden sekä tupakan kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi tammikuussa eniten elintarvikkeiden, bensiinin ja polttoöljyn halpeneminen. Joulukuusta tammikuuhun kuluttajahinnat laskivat 0,7 prosenttia, mikä johtui lähinnä bensiinin, ulkomaan valmismatkojen ja lasten päivähoidon halpenemisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi -palvelusta.

Euroalueen inflaatio hidastui tammikuussa ennakkotietojen mukaan -0,6 prosenttiin

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli tammikuussa -0,6 prosenttia. Joulukuussa se oli -0,2 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli tammikuussa -0,1 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee tammikuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 24. helmikuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos tammikuussa -0,4 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli tammikuussa -0,1 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,4 prosenttia. Viime vuoden tammikuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten kuluttajahintoja nostava yhteisvaikutus oli siis 0,3 prosenttiyksikköä. Tammikuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli -0,7 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin -1,0 prosenttia. Tammikuussa nostettiin tupakka-, sähkö- ja polttoaineveroja.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (406,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 19.2.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. tammikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2015/01/khi_2015_01_2015-02-19_tie_001_fi.html