Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 13.3.2015

Inflaatio helmikuussa -0,1 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli helmikuussa -0,1 prosenttia. Tammikuussa inflaatio oli -0,2 prosenttia. Inflaatio pysyi negatiivisena erityisesti polttonesteiden, omistusasumisen sekä maitotuotteiden, juuston ja kananmunien hintojen laskusta johtuen edellisvuoden helmikuuhun verrattaessa.

Suomen inflaatiomittarit, helmikuu 2015

   Pisteluku           Vuosimuutos     Kuukausimuutos
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 108,6 -0,1% 0,3 %
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 902    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 121,4 -0,1 % 0,3 %
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 118,0 -0,3 % 0,3 %

Helmikuussa kuluttajahintoja nosti vuodessa eniten vuokrien, tupakan ja kerrostalojen kunnossapitopalveluiden kallistuminen. Kuluttajahinnat laskivat edellisvuoteen verrattuna polttonesteissä, omistusasumisessa sekä maitotaloustuotteissa. Tammikuusta helmikuuhun kuluttajahinnat nousivat 0,3 prosenttia, mikä johtui lähinnä lentoliikenteen ja valmismatkojen sekä polttonesteiden hintojen noususta. Tammikuusta helmikuuhun kuluttajahinnat laskivat leipä-, liha- ja maitotaloustuotteissa.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi -palvelusta.

Euroalueen inflaatio hidastui helmikuussa ennakkotietojen mukaan -0,3 prosenttiin

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli helmikuussa -0,3 prosenttia. Tammikuussa se oli -0,5 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli helmikuussa -0,1 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee helmikuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. maaliskuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos helmikuussa -0,3 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli helmikuussa -0,1 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,3 prosenttia. Viime vuoden helmikuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,2 prosenttiyksikköä. Helmikuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,3 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,3 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (386,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.3.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. helmikuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2015/02/khi_2015_02_2015-03-13_tie_001_fi.html