Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.7.2015

Inflaatio kesäkuussa -0,1 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli kesäkuussa -0,1 prosenttia. Toukokuussa inflaatio oli -0,0 prosenttia. Inflaation lievään laskuun vaikutti muun muassa polttonesteiden, asuntolainojen korkojen ja aikakauslehtien tilausmaksujen kuluttajahintojen halpeneminen vuoden takaiseen verrattuna.

Suomen inflaatiomittarit, kesäkuu 2015

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 108,8 -0,1 0,0
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 907    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 121,8 0,1 0,0
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 118,3 -0,2 0,0

Kesäkuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten vastikkeiden, vuokrien ja ajoneuvoveron kallistuminen. Laskua edellisvuoteen verrattuna eniten oli polttonesteiden, asuntolainojen korkojen ja aikakauslehtien tilausmaksujen kuluttajahinnoissa. Kuukauden aikana eniten nousua oli ulkomaan lentoliikenteen ja EU:n sisällä tapahtuvien valmismatkojen kuluttajahinnoissa. Eniten laskua oli savukkeiden ja asuntolainojen korkojen kuluttajahinnoissa. Toukokuusta kesäkuuhun kuluttajahintojen muutos oli 0,0 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi -palvelusta.

Euroalueen inflaatio oli kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 0,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli kesäkuussa 0,2 prosenttia. Toukokuussa se oli 0,3 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli kesäkuussa 0,1 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee kesäkuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. heinäkuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos kesäkuussa -0,2 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli kesäkuussa 0,1 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,2 prosenttia. Viime vuoden kesäkuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,3 prosenttiyksikköä. Kesäkuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,0 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,0 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (385,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.7.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. kesäkuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2015/06/khi_2015_06_2015-07-14_tie_001_fi.html