Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.12.2015

Inflaatio marraskuussa -0,2 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli marraskuussa -0,2 prosenttia. Lokakuussa inflaatio oli -0,3 prosenttia. Inflaation lievään nousuun vaikutti muun muassa ajoneuvoveron, vuokrien ja vastikkeiden kuluttajahintojen kallistuminen vuoden takaiseen verrattuna.

Suomen inflaatiomittarit, marraskuu 2015

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2010=100 108,9 -0,2 -0,2
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1 908    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2005=100 121,8 -0,2 -0,0
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2005=100 118,3 -0,5 -0,1

Marraskuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten ajoneuvoveron, vuokrien ja vastikkeiden kallistuminen. Laskua edellisvuoteen verrattuna eniten oli asuntolainojen keskikorkojen ja polttonesteiden kuluttajahinnoissa. Kuukauden aikana eniten nousua oli bensiinin ja EU:n ulkopuolelle tapahtuvien valmismatkojen kuluttajahinnoissa. Eniten laskua oli omakotitalokiinteistöjen kuluttajahinnoissa. Lokakuusta marraskuuhun kuluttajahintojen muutos oli -0,2 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti. Kuluttajahintaindeksin 2010=100 käyttäjän käsikirja löytyy kuluttajahintaindeksin kotisivulta tilastokeskus.fi -palvelusta.

Euroalueen inflaatio oli marraskuussa ennakkotietojen mukaan 0,1 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli marraskuussa 0,1 prosenttia. Lokakuussa se oli 0,1 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli marraskuussa -0,2 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee marraskuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 16. joulukuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos marraskuussa -0,5 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli marraskuussa -0,2 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,5 prosenttia. Viime vuoden marraskuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,3 prosenttiyksikköä. Marraskuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli -0,0 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin -0,1 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (388,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.12.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. marraskuu 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2015/11/khi_2015_11_2015-12-14_tie_001_fi.html