Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.4.2016

Inflaatio maaliskuussa -0,0 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli maaliskuussa -0,0 prosenttia. Helmikuussa inflaatio oli -0,1 prosenttia. Inflaation lievään nousuun vaikutti muun muassa ajoneuvoveron, hoitovastikkeen, sairaalamaksun ja hammaslääkärinpalkkion kuluttajahintojen kallistuminen vuoden takaiseen verrattuna. Tammikuusta alkaen kuluttajahintojen muutokset lasketaan uuden kuluttajahintaindeksi 2015=100 perusvuoden mukaan.

Suomen inflaatiomittarit, maaliskuu 2016

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 100,1 -0,0 0,4
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1907    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 100,2 -0,0 0,5
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 100,1 -0,1 0,5

Maaliskuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna ajoneuvoveron, hoitovastikkeen, sairaalamaksun ja hammaslääkärinpalkkion kallistuminen. Laskua edellisvuoteen verrattuna eniten oli polttonesteiden ja asuntolainan keskikoron kuluttajahinnoissa. Helmikuusta maaliskuuhun kuluttajahintojen muutos oli 0,4 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 48 000 hintatietoa lähes 500 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli maaliskuussa ennakkotietojen mukaan -0,1 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli maaliskuussa -0,1 prosenttia. Helmikuussa se oli -0,2 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli maaliskuussa -0,0 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee maaliskuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 14. huhtikuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos maaliskuussa -0,1 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli maaliskuussa -0,0 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,1 prosenttia. Viime vuoden maaliskuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,1 prosenttiyksikköä. Maaliskuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,5 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,5 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Ruotsalainen 029 551 3205, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (377,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.4.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. maaliskuu 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2016/03/khi_2016_03_2016-04-14_tie_001_fi.html