Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 20.2.2017

Inflationen i januari 0,8 procent

Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari 0,8 procent. I december var inflationen 1,0 procent. Statistikcentralen har i början av januari reviderat konsumentprisindexets varukorg och förnyat viktstrukturen .

Inflationsmätare i Finland, januari 2017

  Indextal Årsförändring (%) Månadsförändring (%)
Konsumentprisindex 2015=100 100,4 0,8 -0,6
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1914    
Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 100,4 0,9 -0,7
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100 100,3 0,8 -0,6

I januari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av högre konsumentpriser på bensin, fordonsskatt, cigaretter och el. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna för genomsnittsräntan på bostadslån, mobiltelefoner och räntor på konsumtionskrediter. Från december till januari var förändringen av konsumentpriserna -0,6 procent.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om närmare 470 varor i ungefär 2 700 affärer för indexet. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat.

Inflationen i euroområdet var 1,8 procent i januari enligt preliminära uppgifter

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i januari 1,8 procent. I december var den 1,1 procent. Motsvarande inflation i Finland var i januari 0,9 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus, fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för januari den 22 februari. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter 0,8 procent i januari

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 0,9 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 0,8 procent. Ändringarna i indirekta skatter som gjorts efter januari i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,1 procentenheter när det gäller konsumentpriserna. I januari höjdes tobaks-, bränsle- och fordonsskatterna medan skatterna på sötsaker, glass och läsk samt bilskatten sänktes. I januari var månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet -0,7 procent och av konsumentprisindexet med konstanta skatter -0,6 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Ilkka Lehtinen 029 551 3478, Kristiina Nieminen 029 551 2957, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (385,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 20.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2017/01/khi_2017_01_2017-02-20_tie_001_sv.html