Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.12.2018

Inflaatio marraskuussa 1,3 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli marraskuussa 1,3 prosenttia. Lokakuussa inflaatio oli 1,5 prosenttia. Inflaation lievään laskuun lokakuusta marraskuuhun vaikutti muun muassa vihannesten, polttoaineiden ja ulkomaan valmismatkojen hintojen lasku.

Suomen inflaatiomittarit, marraskuu 2018

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 102,8 1,3 -0,0
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1960    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 103,1 1,4 0,1
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 102,5 1,1 0,1

Marraskuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten sähkön, savukkeiden, polttoaineiden ja omakotitalon peruskorjausten kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten lasten päivähoidon, matkapuhelinten ja omakotitalokiinteistöjen halpeneminen. Lokakuusta marraskuuhun kuluttajahintojen kuukausimuutos oli -0,0 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan noin 50 000 hintatietoa lähes 470 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli marraskuussa ennakkotietojen mukaan 2,0 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli marraskuussa 2,0 prosenttia. Lokakuussa se oli 2,2 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli marraskuussa 1,4 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee marraskuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. joulukuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta, (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos marraskuussa 1,1 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli marraskuussa 1,4 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 1,1 prosenttia. Viime vuoden marraskuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,3 prosenttiyksikköä. Marraskuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,1 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,1 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Satu Montonen 029 551 3205, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (383,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. marraskuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2018/11/khi_2018_11_2018-12-14_tie_001_fi.html