Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 14.7.2020

Inflaatio kesäkuussa -0,0 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli kesäkuussa -0,0 prosenttia. Toukokuussa inflaatio oli -0,2 prosenttia. Inflaation nousun aiheutti muun muassa pitkien linja-automatkojen ja matkaviestintäpalvelujen hintojen nousu.

Suomen inflaatiomittarit, kesäkuu 2020

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 103,3 -0,0 0,2
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1969    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 103,8 0,0 0,2
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 102,8 -0,1 0,2

Kesäkuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten savukkeiden, pitkien junamatkojen, pitkien linja-automatkojen ja lasten päivähoitomaksun kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten bensiinin, hotellihuoneen, dieselin ja kevyen polttoöljyn halpeneminen. Toukokuulta kesäkuulle kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,2 prosenttia, mikä johtui lähinnä bensiinin hinnan noususta.

Ydininflaatio, inflaatio ilman ruokaa ja energiaa, oli kesäkuussa 0,3 prosenttia. Ruoan (sis. alkoholittomat juomat) inflaatio oli kesäkuussa 2,4 prosenttia ja energian (sis. polttoaineet, sähkö, bensiini) inflaatio oli -8,3 prosenttia.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan 44 000 hintatietoa lähes 470 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Hinta-aineistoa täydennetään elintarvikkeiden osalta ns. kassapääteaineistolla, josta saadaan n. 3 miljoonaa hintatietoa laskentaan. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli kesäkuussa ennakkotietojen mukaan 0,3 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli kesäkuussa 0,3 prosenttia. Toukokuussa euroalueen lopullinen inflaatio oli 0,1 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli kesäkuussa 0,0 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee kesäkuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. heinäkuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta englanniksi , (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos kesäkuussa -0,1 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli kesäkuussa 0,0 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin -0,1 prosenttia. Viime vuoden kesäkuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,1 prosenttiyksikköä. Kesäkuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,2 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,2 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (387,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 14.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. kesäkuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/khi/2020/06/khi_2020_06_2020-07-14_tie_001_fi.html