Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Siirry suoraan elinkustannusindeksin pistelukutaulukkoon

Julkaistu: 15.3.2021

Inflaatio helmikuussa 0,9 prosenttia

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli helmikuussa 0,9 prosenttia. Tammikuussa inflaatio oli myös 0,9 prosenttia.

Suomen inflaatiomittarit, helmikuu 2021

  Pisteluku Vuosimuutos (%) Kuukausimuutos (%)
Kuluttajahintaindeksi 2015=100 104,6 0,9 0,4
Elinkustannusindeksi 1951:10=100 1994    
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 2015=100 105,1 0,9 0,3
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin 2015=100 103,8 0,5 0,3

Helmikuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten omakotitalojen, savukkeiden, omakotitalon peruskorjausten, pitkien junamatkojen ja dieselin kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten hotellihuoneiden, asuntolainojen keskikoron, kulutusluottojen korkojen, televisioiden ja matkapuhelinten halpeneminen. Tammikuulta helmikuulle kuluttajahintojen kuukausimuutos oli 0,4 prosenttia, mikä johtui muun muassa polttonesteiden kallistumisesta.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät indeksiä varten kaiken kaikkiaan 19 000 hintatietoa lähes 400 hyödykkeestä noin 2 100 liikkeestä aina kuukauden puolivälissä. Hinta-aineistoa täydennetään ns. kassapääteaineistoilla, josta saadaan n. 5 miljoonaa hintatietoa laskentaan. Lisäksi noin 1 000 hintatietoa kerätään keskitetysti.

Euroalueen inflaatio oli helmikuussa ennakkotietojen mukaan 0,9 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli helmikuussa 0,9 prosenttia. Tammikuussa se oli myös 0,9 prosenttia. Suomen vastaava inflaatio oli helmikuussa 0,9 prosenttia.

Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta, ajoneuvoveroa eikä kalastus- ja metsästysmaksuja. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EU-asetuksin.

Eurostatin arvio euroalueen inflaatiosta perustuu jäsenmaiden ennakkotietoihin ja energian hinnankehitykseen. Eurostat julkaisee helmikuun yksityiskohtaiset yhdenmukaistetut kuluttajahintaindeksit 17. maaliskuuta. Tiedot EU-maiden inflaatiosta löytyvät Eurostatin kotisivuilta englanniksi , (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Kiinteäveroisen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos helmikuussa 0,5 prosenttia

Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli helmikuussa 0,9 prosenttia ja markkinainflaatiota mittaavan kiinteäveroisen indeksin 0,5 prosenttia. Viime vuoden helmikuun jälkeen tehtyjen hyödykeveromuutosten yhteisvaikutus kuluttajahintoihin oli siis 0,4 prosenttiyksikköä. Helmikuussa yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuukausimuutos oli 0,3 ja kiinteäveroisen kuluttajahintaindeksin 0,3 prosenttia.

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kiintein veroin

Kuluttajahintaindeksin mittaama inflaatio koostuu pääosin yritysten ja julkisen sektorin hinnoittelemista tuotteista ja palveluista sekä arvonlisä- ja hyödykeveroista. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin kuvaamasta yksityisestä kulutuksesta noin 25 prosenttia on arvonlisä- ja muita veroja. Kiinteäveroinen indeksi perustuu yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin, joten indeksien painorakenne ja hintatiedot ovat samat. Kiinteäveroinen indeksi lasketaan menetelmällä, jossa verokanta pidetään kiinteänä perusajankohtaan nähden. Veromuutosten yhteydessä kiinteäveroisesta indeksistä poistetaan veromuutoksen vaikutus hyödykkeiden hintoihin. Veromuutosten hintavaikutus saadaan vertaamalla yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ja kiinteäveroisen indeksin kehitystä.


Lähde: Kuluttajahintaindeksi, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kristiina Nieminen 029 551 2957, Hannele Markkanen 029 551 3358, kuluttajahintaindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (387,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 15.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. helmikuu 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/2021/02/khi_2021_02_2021-03-15_tie_001_fi.html