Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2022

Finland har fullgjort sina åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser

Enligt Statistikcentralens uppgifter var växthusgasutsläppen på 47,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter (mn t CO2-ekv.) år 2020 de lägsta under granskningsperioden. Finland fullgör sina åtaganden om utsläppsminskning för hela perioden 2013–2020 enligt EU och Kyotoprotokollet. Fullgörandet av skyldigheterna säkerställs efter internationella inspektioner och den s.k. avstämningsperioden under åren 2022–2024.


Källa: Växthusgasinventarieenheten. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pia Forsell +358 29 551 2937, Päivi Lindh +358 29 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) +358 29 551 2954, kasvihuonekaasut@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (144,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2022-03-17_tie_001_sv.html