Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tidsserierna för statistiken över fastighetspriser har uppdaterats för åren 2002-2005

Tidsserierna för statistiken över fastighetspriser har uppdaterats för åren 2002-2005. De undre och övre gränserna för fastighetsaffärerna i statistiken har reviderats och uppgifterna har beräknats enligt nya prisgränser, vilket också påverkar förändringsprocenterna för år 2006. De uppdaterade uppgifterna finns i tabellerna och figurerna i offentliggörandet. De nya prisgränserna följer bättre den allmänna prisutvecklingen och de har gjorts upp på samma sätt som prisgränserna för åren 2006-2007, som uppdaterades i samband med föregående offentliggörande 21.6.2007. I och med de uppdaterade uppgifterna som nu offentliggörs är serierna för fastighetsprisindexet enhetliga och jämförbara för hela statistiktiden 1985-2007.


Senast uppdaterad 14.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2007-09-14_uut_001_sv.html