Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kiinteistöjen hinnat -tilaston aikasarjat vuosilta 2002-2005 on päivitetty

Kiinteistöjen hinnat -tilaston aikasarjat vuosilta 2002-2005 on päivitetty. Tilastoon hyväksyttyjen kiinteistökauppojen ala- ja ylärajoja on tarkistettu ja tiedot on laskettu uusien hintarajojen mukaisesti, mikä vaikuttaa osaltaan myös vuoden 2006 muutosprosentteihin. Päivitetyt tiedot löytyvät julkistuksen taulukoista ja kuvioista. Uudet hintarajat noudattavat paremmin yleistä hintakehitystä ja ne on laadittu samalla tavoin kuin tilaston edellisen, 21.6.2007 julkistuksen yhteydessä päivitetyt, vuosien 2006-2007 hintarajat. Nyt julkistettavien, päivitettyjen tietojen myötä kiinteistöjen hintaindeksin sarjat ovat yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia koko tilastointiajalta 1985-2007.


Päivitetty 14.9.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistöjen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-456X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2007-09-14_uut_001.html