Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Prisindexet för fastigheter revideras

Statistiken över fastighetspriser förnyas fr.o.m. uppgifterna för första kvartalet 2017. De reviderade indexen publiceras 5.6.2017. Revisionen gäller statistikföringen av priserna på gamla egnahemshus och småhustomter. Den statistiska modellen, kontrollförfarandena, viktstrukturen och klassificeringarna vid beräkningen av indexen förnyas. Också basåret för prisindexen för gamla egnahemshus och tomter byts ut. Nytt basår blir år 2015.

Utifrån indexen beräknas serier retroaktivt fr.o.m. år 2015 enligt den reviderade beräkningsmetoden. På grund av de uppdaterade metoderna avviker dessa retroaktivt beräknade serier från tidigare index som publiceras för motsvarande perioder. Statistikföringen av priserna på nya egnahemshus berörs inte av ändringen.

Förfrågningar: Petri Kettunen 029 551 3558 och Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen@stat.fi


Senast uppdaterad 6.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2017-03-06_uut_001_sv.html