Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kiinteistöjen hintaindeksit uudistetaan

Kiinteistöjen hinnat -tilasto uudistetaan 1. neljänneksen 2017 tiedoista lähtien. Uudistetut indeksit julkaistaan 5.6.2017. Uudistus koskee vanhojen omakotitalojen ja pientalotonttien hintojen tilastointia. Indeksien laskennassa käytetty tilastollinen malli, tarkistusmenettelyt, painorakenne ja luokitukset uudistetaan. Myös vanhojen omakotitalojen ja tonttien hintaindeksien perusvuosi vaihtuu. Uudeksi perusvuodeksi tulee vuosi 2015.

Indekseistä lasketaan uudistetun laskentamenetelmän mukaiset, takautuvat sarjat vuodesta 2015 lähtien. Päivitetyistä menetelmistä johtuen nämä takautuvasti lasketut sarjat poikkeavat aiemmin vastaaville ajankohdille julkaistuista indekseistä. Uusien omakotitalojen hintojen tilastointiin ei kohdistu muutoksia.

Lisätietoja: Petri Kettunen 029 551 3558 ja Elina Vuorio 029 551 3385, asuminen@tilastokeskus.fi


Päivitetty 6.3.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistöjen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-456X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2017-03-06_uut_001_fi.html