Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Statistiken över fastighetspriser har förnyats

Statistiken över fastighetspriser har förnyats. Det gäller statistikföringen av priserna på gamla egnahemshus och småhustomter. De statistiska modellerna, kontrollförfarandena för affärerna, viktstrukturen och klassificeringarna vid beräkningen av indexen har förnyats. Också basåret för indexen har bytts. Det nya basåret är 2015=100.

Utifrån indexen för gamla egnahemshus och småhustomter har serier tillbakaräknats fr.o.m. år 2015 (2015=100) enligt den reviderade beräkningsmetoden. De tillbakaräknade uppgifterna avviker från index som tidigare publicerats för motsvarande perioder (2005=100-serien, 1985=100-serien). På grund av metod- och klassificeringsändringar är indexserierna inte jämförbara med varandra.

Metodändringarna syns tydligast i tomternas prisindex och kvadratmeterpriser. Mera info om metodändringarna finns i statistikens kvalitetsbeskrivning (på finska).

För att en långsiktig granskning ska kunna göras förlängs indexserierna 1985=100 för gamla egnahemshus och -tomter genom kedjning av förändringarna enligt indexen 2015=100 fr.o.m. 1:a kvartalet 2017.

Statistikföringen av priserna på nya egnahemshus berörs inte av ändringen.

Tomtpriser, årsförändringar i snitt 2016, kvadratmeterpriser och antal

  Nytt beräkningssätt   Gammalt beräkningssätt    
  Årsförändring, % Kvadratmeterpris, euro /m2 Antal Årsförändring, % Kvadratmeterpris, euro /m2 Antal
Hela landet -1,9 21 3299 3,9 28,7 3168
Huvudstadsregionen -1,7 163 261 2,8 169,4 254
Övriga Finland -2 16 3038 4,2 20,7 2914
Ramkommuner 3 43 296 13,1 59,4 285
Kommuner med över 100 000 inv. -0,5 68 683 2,1 105,4 591
Kommuner med 20 000-100 000 inv. 0,6 23 1163 9,1 30,5 1145
Kommuner med under 20 000 inv. -7,8 8 1453 -2,2 10,4 1432
Södra Finland -1,4 38 1324 6,3 48,3 1273
Västra Finland -4,4 15 1114 -3,8 18,9 1080
Östra Finland -6,4 9 309 18,6 18,5 295
Norra Finland 5,2 10 552 -1,7 12,7 520

 

Priser på gamla egnahemshus, årsförändringar i snitt 2016, kvadratmeterpriser och antal

  Nytt beräkningssätt   Gammalt beräkningssätt    
  Årsförändring, % Kvadratmeterpris, euro /m2 Antal Årsförändring, % Kvadratmeterpris, euro /m2 Antal
Hela landet 0,1 1549 12697 1,1 1568 12126
Huvudstadsregionen -1,1 3036 611 1,9 3094 600
Övriga Finland 0,3 1463 12086 1 1485 11526
Ramkommuner 1,7 2107 912 1 2101 895
Kommuner med över 100 000 inv. 0,1 2198 1911 1,3 2250 1642
Kommuner med 60 000-100 000 inv. 1,3 1344 1477 3,9 1367 1246
Kommuner med 20 000-59 999 inv. 1,5 1660 3827 0,8 1656 3963
Kommuner med under 20 000 inv. -1,1 1262 5482 0,8 1298 5275
Södra Finland 0,4 1782 5816 1,6 1782 5613
Västra Finland -0,8 1416 3918 0 1439 3755
Östra Finland 1,8 1272 1334 3,5 316 1206
Norra Finland -0,4 1221 1629 -0,2 1253 1552

 


Senast uppdaterad 5.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Fastighetspriser [e-publikation].
ISSN=1799-4578. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2017-06-05_uut_001_sv.html