Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kiinteistöjen hinnat –tilasto on uudistettu

Kiinteistöjen hinnat –tilasto on uudistettu. Uudistus koskee vanhojen omakotitalojen ja pientalotonttien hintojen tilastointia. Indeksien laskennassa käytettävät tilastolliset mallit, kauppojen tarkistusmenettelyt, painorakenne ja luokitukset on uudistettu. Myös indeksien perusvuosi on vaihdettu. Uusi perusvuosi on 2015=100.

Vanhojen omakotitalojen ja pientalotonttien indekseistä on laskettu uudistetun laskentamenetelmän mukaiset, takautuvat sarjat vuodesta 2015 lähtien (2015=100). Takautuvasti lasketut tiedot poikkeavat aiemmin vastaaville ajankohdille julkaistuista indekseistä (2005=100 -sarja, 1985=100 -sarja). Menetelmä- ja luokitusmuutosten takia indeksisarjat eivät ole vertailukelpoisia keskenään.

Menetelmämuutokset näkyvät voimakkaammin tonttien hintaindeksissä ja neliöhinnoissa. Menetelmämuutoksista kerrotaan tarkemmin tilaston laatuselosteessa (http://tilastokeskus.fi/til/kihi/laa.html).

Pitkän aikavälin tarkastelun mahdollistamiseksi vanhojen omakotitalojen ja -tonttien indeksisarjoja 1985=100 jatketaan ketjuttamalla niitä 2015=100 indeksien mukaisilla muutoksilla vuoden 2017 1. neljänneksestä alkaen.

Uusien omakotitalojen hintojen tilastointiin ei kohdistu muutoksia.

Tonttihintojen keskimääräiset vuosimuutokset 2016, neliöhinnat ja lukumäärät

Uusi laskentatapa     Vanha laskentatapa    
Vuosimuutos, % Neliöhinta, eur /m2 Lukumäärä Vuosimuutos, % Neliöhinta, eur /m2 Lukumäärä
Koko maa -1,9 21 3299 3,9 28,7 3168
Pääkaupunkiseutu -1,7 163 261 2,8 169,4 254
Muu Suomi -2 16 3038 4,2 20,7 2914
Kehyskunnat 3 43 296 13,1 59,4 285
Yli 100000 as. kunnat -0,5 68 683 2,1 105,4 591
20000-100000 as. kunnat 0,6 23 1163 9,1 30,5 1145
Alle 20000 as. kunnat -7,8 8 1453 -2,2 10,4 1432
Etelä-Suomi -1,4 38 1324 6,3 48,3 1273
Länsi-Suomi -4,4 15 1114 -3,8 18,9 1080
Itä-Suomi -6,4 9 309 18,6 18,5 295
Pohjois-Suomi 5,2 10 552 -1,7 12,7 520

Vanhojen omakotitalojen hintojen keskimääräiset vuosimuutokset 2016, neliöhinnat ja lukumäärät

Uusi laskentatapa     Vanha laskentatapa    
Vuosimuutos, % Neliöhinta, eur /m2 Lukumäärä Vuosimuutos, % Neliöhinta, eur /m2 Lukumäärä
Koko maa 0,1 1549 12697 1,1 1568 12126
Pääkaupunkiseutu -1,1 3036 611 1,9 3094 600
Muu Suomi 0,3 1463 12086 1 1485 11526
Kehyskunnat 1,7 2107 912 1 2101 895
Yli 100000 as. kunnat 0,1 2198 1911 1,3 2250 1642
60 000-100 000 asukasta 1,3 1344 1477 3,9 1367 1246
20000-100000 as. kunnat 1,5 1660 3827 0,8 1656 3963
Alle 20000 as. kunnat -1,1 1262 5482 0,8 1298 5275
Etelä-Suomi 0,4 1782 5816 1,6 1782 5613
Länsi-Suomi -0,8 1416 3918 0 1439 3755
Itä-Suomi 1,8 1272 1334 3,5 1316 1206
Pohjois-Suomi -0,4 1221 1629 -0,2 1253 1552

 


Päivitetty 5.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistöjen hinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-456X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kihi/kihi_2017-06-05_uut_001_fi.html