Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen sukupuolen mukaan lukuvuosina 2000/2001 - 2006/2007

Koulutussektori Lukuvuosi
2000/2001
%
2001/2002
%
2002/2003
%
2003/2004
%
2004/2005
%
2005/2006
%
2006/2007
%
Yhteensä 
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu)1) 4,2 4,1 3,7 3,8 3,9 4,2 4,2
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 13,1 12,3 11,3 10,7 10,5 10,5 10,2
Ammattikorkeakoulukoulutus2) 9,5 7,6 8,2 8,4 8,7 9,2 9,0
Yliopistokoulutus3) 4,2 5,3 5,0 4,8 5,4 5,8 5,6
Miehet
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu)1) 4,5 4,5 4,3 4,4 4,2 4,6 4,6
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 13,8 12,6 11,5 10,7 10,3 10,7 10,3
Ammattikorkeakoulukoulutus2) 11,9 9,4 9,9 10,1 10,4 11,2 11,2
Yliopistokoulutus3) 4,8 6,0 5,7 5,5 6,5 6,7 6,6
Naiset
Lukiokoulutus (nuorille suunnattu)1) 3,9 3,7 3,2 3,4 3,6 3,9 3,8
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) 12,3 12,1 11,1 10,7 10,7 10,4 10,0
Ammattikorkeakoulukoulutus2) 7,6 6,2 6,8 6,9 7,2 7,5 7,2
Yliopistokoulutus3) 3,7 4,6 4,4 4,3 4,4 5,0 4,7
1) Lukuvuodesta 2005/2006 lähtien aineistosta ei ole poistettu ns. aikuislukioita, sillä tätä tietoa ei saa enää ylioppilastutkintorekisteristä. Sen sijaan kaikilta vuosilta on poistettu ne henkilöt, jotka oppilaitoksen ilmoituksen mukaan noudattavat aikuisten opetussuunnitelmaa.
2) Lukuvuodesta 2002/2003 lähtien ammattikorkeakoulukoulutuksen luvuissa ovat mukana myös poissaoleviksi ilmoittautuneet uudet opiskelijat.
3) Vuodesta 2002 lähtien yliopistojen opiskelijatieto on 20.9. tilanteen mukainen (aiemmin 31.12.). Puutteellisten opiskelijatietojen vuoksi Taideteollisen korkeakoulun keskeyttämistä ei ole voitu laskea lukuvuonna 2002/2003 eikä Svenska handelshögskolanin keskeyttämistä lukuvuonna 2004/2005.

Päivitetty 11.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2007, Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen sukupuolen mukaan lukuvuosina 2000/2001 - 2006/2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2007/kkesk_2007_2009-03-11_tau_001.html