Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Koulutuksen keskeyttäminen eräissä koulutussektoreissa koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan lukuvuonna 2006/2007

Koulutusala Koulutussektori
Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) Ammattikorkeakoulukoulutus Yliopistokoulutus
Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä 20.9.20061) Keskeytti opinnot omalla koulutus-
alalla 2)
21.9.2006-
20.9.2007
Keskeytti ammatillisen koulutuksen kokonaan 21.9.2006-
20.9.2007
Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä
20.9.20061)
Keskeytti opinnot omalla koulutus-
alalla 2) 21.9.2006-
20.9.2007
Keskeytti ammatti-
korkeakoulu-
koulutuksen
kokonaan
21.9.2006-
20.9.2007
Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä
20.9.20061)
Keskeytti opinnot omalla koulutus-
alalla 2) 21.9.2006-
20.9.2007
Keskeytti yliopistokou-
lutuksen kokonaan 21.9.2006-
20.9.2007
  % %   % %   % %
Humanistinen ja kasvatusala 2 303 9,9 7,6 1 405 9,3 8,0 35 354 6,1 5,0
Kulttuuriala 9 543 13,5 11,4 11 741 7,1 6,7 12 958 7,9 6,6
Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hallinnon ala 12 974 13,8 11,4 26 123 10,5 9,4 33 841 6,1 5,2
Luonnontieteiden ala 5 774 17,0 13,1 6 887 15,5 13,0 23 959 12,8 8,0
Tekniikan ja liikenteen ala 48 180 10,4 9,3 40 747 12,0 10,9 32 380 6,5 5,1
Luonnonvara- ja ympäristöala 6 624 16,0 13,5 4 272 11,1 9,6 2 867 11,1 5,3
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 17 212 9,7 8,5 29 586 6,4 6,0 9 649 3,5 3,0
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 15 586 14,3 11,7 8 750 10,5 9,2 311 12,9 8,0
Muu koulutus3) 1 337 1,6 1,6 1043) 23,13) 23,13) - - -
Yhteensä 119 533 11,9 10,2 129 615 10,0 9,0 151 319 7,4 5,6
1) Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista. Poistetut opiskelijaryhmät on kuvattu tämän tilaston laatuselosteessa.
2) Omalla koulutusalalla tarkoitetaan koulutussektoria ja koulutusalaa, jolla opiskelija opiskeli 20.9.2006.
3) Poliisiammattikorkeakoulussa annettavan poliisipäällystökoulutuksen koulutusrakenne on muuttunut. Poliisipäällystön A-opinnot on tilastoitu vuodesta 2007 lähtien ammatilliseksi koulutukseksi, kun aiemmin kaikki Poliisiammattikorkeakoulun antama koulutus tilastoitiin ammattikorkeakoulukoulutukseksi. Tästä syystä lukuvuonna 2006/2007 A-opintoja opiskelevat kirjautuvat keskeyttämistilastossa koulutussektoria vaihtaneiksi.

Päivitetty 11.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2007, Koulutuksen keskeyttäminen eräissä koulutussektoreissa koulutusalan (opetushallinnon luokitus) mukaan lukuvuonna 2006/2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2007/kkesk_2007_2009-03-11_tau_003.html