Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen iän mukaan lukuvuonna 2006/2007

Opiskelijan ikä
31.12.2007
Koulutussektori
Lukiokoulutus
(nuorille suunnattu)
Ammatillinen koulutus
(nuorille suunnattu)
Ammattikorkeakoulukoulutus Yliopistokoulutus
Keskeyttämisen
laskennassa
käytetty
opiskelijamäärä
20.9.20061)
Keskeytti lukio-
koulutuksen
kokonaan
21.9.2006-
20.9.2007
Keskeyttämisen
laskennassa
käytetty
opiskelijamäärä
20.9.20061)
Keskeytti
ammatillisen
koulutuksen
kokonaan
21.9.2006-
20.9.2007
Keskeyttämisen
laskennassa
käytetty
opiskelijamäärä
20.9.20061)
Keskeytti
ammattikorkea-
koulukoulutuksen
kokonaan
21.9.2006-
20.9.2007
Keskeyttämisen
laskennassa
käytetty
opiskelijamäärä
20.9.20061)
Keskeytti yliopisto-
koulutuksen
kokonaan
21.9.2006-
20.9.2007
    %   %   %   %
16 621 3,9 125 4,8 - - - -
17 32 452 4,5 23 577 4,9 - - - -
18 32 654 2,8 26 189 6,2 15 .. 9 ..
19 31 919 2,8 25 363 8,6 133 6,8 229 5,2
20-24 7 115 14,7 30 944 16,8 65 133 7,3 52 074 2,8
25-29 30 .. 7 491 15,4 36 720 9,9 51 878 4,3
30-39 7 .. 3 400 15,1 16 411 12,8 30 705 10,1
40-49 1 .. 1 879 13,6 8 990 10,4 10 876 9,8
50- - - 565 13,5 2 213 12,4 5 548 10,3
Yhteensä 104 799 4,2 119 533 10,2 129 615 9,0 151 319 5,6
1) Keskeyttämisen laskennassa käytetyt opiskelijamäärät poikkeavat kokonaisopiskelijamääristä, koska aineistosta on jouduttu poistamaan osa opiskelijoista. Poistetut opiskelijaryhmät on kuvattu tämän tilaston laatuselosteessa.

Päivitetty 11.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2007, Lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulukoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa keskeyttäminen iän mukaan lukuvuonna 2006/2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2007/kkesk_2007_2009-03-11_tau_004.html