Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Peruskoulun koulupudokkaat lukuvuosina 1999/2000-2007/2008

Lukuvuosi Oppivelvollisuutensa lukuvuoden aikana kokonaan laiminlyöneet1)   Oppivelvollisuusiän ohittaneet, ilman peruskoulun päättötodistusta eronneet2)
Erotodistuksen saaneet Ilman erotodistusta jääneet Yhteensä Kevätlukukauden lopun 9.-luokkalaisten määrään verrattuna, % Kevätlukukauden 9.-luokkalaisten määrä
1999/2000 90 69 124 193 0,29 66 821
2000/2001 69 79 131 210 0,33 64 512
2001/2002 63 82 109 191 0,31 62 095
2002/2003 79 63 98 161 0,26 61 419
2003/2004 67 94 84 178 0,28 64 456
2004/2005 70 94 124 218 0,34 64 350
2005/2006 60 86 92 178 0,27 66 473
2006/2007 55 79 73 152 0,23 66 230
2007/2008 47 56 59 115 0,17 67 388
1) Oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyöneiksi katsotaan sellaiset oppivelvollisuusikäiset, jotka eivät lukuvuoden aikana ole lainkaan osallistuneet peruskouluopetukseen. Oppivelvollisuutensa laiminlyöneitä voi olla kaikilla luokka-asteilla.
2) Ilman peruskoulun päättötodistusta eronneet ovat oppivelvollisuusiän ohittaneita, jotka eivät ole oppivelvollisuutensa aikana suorittaneet peruskoulun koko oppimäärää. Osa heistä on saanut erotodistuksen ja osa ei.

Päivitetty 11.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2007, Peruskoulun koulupudokkaat lukuvuosina 1999/2000-2007/2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2007/kkesk_2007_2009-03-11_tau_005.html