Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Ammattikorkeakoulukoulutuksen keskeyttäminen oppilaitoksittain syyskuusta 2006 syyskuuhun 2007

* Ammattikorkeakouluopiskelijat = ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen opiskelijat poislukien ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot

* Vuoden 2006 ammattikorkeakoulukoulutuksen koko opiskelijamäärä oli 132 560. Keskeyttämistilastossa on käytetty opiskelijamäärää 129 615. Poistetut opiskelijaryhmät on kuvattu tämän tilaston laatuselosteessa.

* Ammattikorkeakoulukoulutuksen kokonaan keskeyttäneet: opiskelija keskeytti   ammattikorkeakouluopinnot ammattikorkeakoulussa, jossa hän opiskeli 20.9.2006, eikä jatkanut missään muuallakaan ammattikorkeakoulukoulutusta.

* Tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaan keskeyttäneet: opiskelija keskeytti   ammattikorkeakouluopinnot ammattikorkeakoulussa, jossa hän opiskeli 20.9.2006, eikä jatkanut millään muullakaan koulutussektorilla tutkintoon johtavaa koulutusta.

Ammattikorkeakoulu Keskeyttämisen laskennassa käytetty opiskelijamäärä Keskeytti kokonaan
ammattikorkeakoulu-
koulutuksen
Keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen
% %

Yhteensä


129 615

9,0

6,8
02535 Arcada-Nylands svenska yrkeshögskola 2 106 8,6 6,3
02623 Diakonia-ammattikorkeakoulu 2 869 6,3 5,0
02609 Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu 2 771 7,7 5,6
02474 EVTEK-ammattikorkeakoulu 4 927 11,5 9,0
10056 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu 9 106 9,3 7,2
02624 Helsingin ammattikorkeakoulu 8 840 8,1 5,7
02631 Humanistinen ammattikorkeakoulu 1 386 8,2 6,1
02467 Hämeen ammattikorkeakoulu 5 564 7,0 5,9
10031 Högskolan på Åland 349 16,6 14,9
02504 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 6 382 7,7 5,6
02473 Kajaanin ammattikorkeakoulu 1 903 8,6 6,1
02505 Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 2 612 8,7 6,5
02536 Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 3 270 8,7 6,6
02608 Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 4 302 7,9 6,1
02470 Lahden ammattikorkeakoulu 4 882 8,4 6,6
02629 Laurea-ammattikorkeakoulu 7 639 10,8 8,4
02506 Mikkelin ammattikorkeakoulu 4 297 7,4 5,8
02471 Oulun seudun ammattikorkeakoulu 7 211 9,7 6,8
02630 Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 3 863 7,0 4,9
02469 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu 3 911 10,3 7,4
02557 Poliisiammattikorkeakoulu1) 104 23,1 0,0
02538 Rovaniemen ammattikorkeakoulu 3 148 10,5 8,0
02507 Satakunnan ammattikorkeakoulu 5 757 10,5 7,9
02537 Savonia-ammattikorkeakoulu 6 539 9,8 7,3
02472 Seinäjoen ammattikorkeakoulu 4 392 7,9 6,2
02508 Svenska yrkeshögskolan 1 567 6,2 5,0
02466 Tampereen ammattikorkeakoulu 5 267 9,1 6,5
02509 Turun ammattikorkeakoulu 9 301 10,8 7,8
02627 Vaasan ammattikorkeakoulu 3 452 8,0 6,0
02625 Yrkeshögskolan Sydväst 1 898 10,4 8,0
1) Poliisiammattikorkeakoulussa annettavan poliisipäällystökoulutuksen koulutusrakenne on muuttunut. Poliisipäällystön A-opinnot on tilastoitu vuodesta 2007 lähtien ammatilliseksi koulutukseksi, kun aiemmin kaikki Poliisiammattikorkeakoulun antama koulutus tilastoitiin ammattikorkeakoulukoulutukseksi. Tästä syystä lukuvuonna 2006/2007 A-opintoja opiskelevat kirjautuvat keskeyttämistilastossa koulutussektoria vaihtaneiksi.

Päivitetty 11.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2007, Ammattikorkeakoulukoulutuksen keskeyttäminen oppilaitoksittain syyskuusta 2006 syyskuuhun 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2007/kkesk_2007_2009-03-11_tau_008.html