Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yliopistokoulutuksen keskeyttäminen oppilaitoksittain syyskuusta 2006 syyskuuhun 2007

* Yliopisto-opiskelijat = alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa opiskelevat.
* Vuoden 2006 yliopistokoulutuksen koko opiskelijamäärä oli 176 555. Keskeyttämistilastossa on käytetty opiskelijamäärää 151 319. Poistetut opiskelijaryhmät on kuvattu tämän tilaston laatuselosteessa.
* Yliopistokoulutuksen kokonaan keskeyttäneet: opiskelija keskeytti yliopisto-opinnot yliopistossa, jossa hän opiskeli 20.9.2006, eikä jatkanut missään muuallakaan yliopistokoulutusta.
* Tutkintoon johtavan koulutuksen kokonaan keskeyttäneet: opiskelija keskeytti yliopisto-opinnot yliopistossa, jossa hän opiskeli 20.9.2006, eikä jatkanut millään muuallakaan koulutussektorilla tutkintoon johtavaa koulutusta.

Yliopisto Keskeyttämisen
laskennassa
käytetty
opiskelijamäärä
   Keskeytti
   kokonaan
   yliopisto-
   koulutuksen
Keskeytti kokonaan
tutkintoon johtavan
koulutuksen
% %

Yhteensä

151 319

5,6

4,8

01909    Helsingin kauppakorkeakoulu 3 943 6,1 6,0
01901    Helsingin yliopisto 32 280 4,9 4,4
01917    Joensuun yliopisto 7 306 7,0 5,7
01906    Jyväskylän yliopisto 11 976 8,2 7,1
01916    Kuopion yliopisto 5 108 4,5 3,6
01740    Kuvataideakatemia 221 5,4 5,4
01918    Lapin yliopisto 4 363 6,9 6,2
01914    Lappeenrannan teknillinen yliopisto 5 048 5,7 4,8
01904    Oulun yliopisto 13 882 7,2 6,0
01742    Sibelius-Akatemia 1 322 5,7 5,4
01910    Svenska handelshögskolan 2 249 5,6 5,3
01741    Taideteollinen korkeakoulu 1 634 6,1 5,9
01915    Tampereen teknillinen yliopisto 10 406 4,4 3,5
01905    Tampereen yliopisto 12 999 3,7 3,1
01717    Teatterikorkeakoulu 387 3,1 3,1
01907    Teknillinen korkeakoulu 12 013 4,5 4,0
01911    Turun kauppakorkeakoulu 2 116 7,2 6,9
01902    Turun yliopisto 13 489 4,8 4,2
01913    Vaasan yliopisto 4 688 5,8 4,9
01903    Åbo Akademi 5 889 6,9 5,6

Päivitetty 11.3.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2007, Yliopistokoulutuksen keskeyttäminen oppilaitoksittain syyskuusta 2006 syyskuuhun 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2007/kkesk_2007_2009-03-11_tau_009.html