Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koulutusalalla (Kansallinen koulutusluokitus 2016) keskeyttäminen koulutussektoreittain lukuvuonna 2017/2018, %

Koulutussektori/
koulutusala
(taso 1)
Opiskelijoita 20.9.2017 Suoritti
tutkinnon
omalla
alalla
Opiskeli
omalla
alalla
Keskeytti
oman
alan
Suoritti
tutkinnon
eri
alalla
Opiskeli
eri
alalla
Keskeytti
koulutus-
sektorin
koulu-
tuksen
kokonaan
Suoritti
tutkinnon
eri
sektorilla
Opiskeli
eri
sektorilla
Keskeytti
tutkintoon
johtavan
koulu-
tuksen
kokonaan
Yht. % % % % % % % % % %
Yhteensä 468 977 100,0 24,3 68,1 7,7 0,1 1,3 6,3 0,1 0,9 5,4
Lukio-
koulutus
Yhteensä 96 745 100,0 31,5 65,3 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 1,5 1,7
Yleis-
sivistävä
koulutus
96 745 100,0 31,5 65,3 3,2 0,0 0,0 3,2 0,0 1,5 1,7
Amm.
koulutus
Yhteensä 111 002 100,0 27,3 61,2 11,5 0,0 2,8 8,7 0,0 0,7 7,9
Humanistiset ja taidealat 7 749 100,0 29,7 57,0 13,3 0,1 3,2 10,0 0,1 1,4 8,5
Kauppa, hallinto ja oikeus-
tieteet
14 006 100,0 29,5 61,3 9,2 0,0 2,0 7,2 0,0 0,8 6,3
Luonnon-
tieteet
286 100,0 27,3 52,1 20,6 0,3 3,8 16,4 0,0 0,7 15,7
Tietojen-
käsittely ja tietoliikenne (ICT)
7 075 100,0 22,9 63,2 13,9 0,2 3,6 10,0 0,0 0,9 9,1
Tekniikan
alat
35 757 100,0 26,3 62,8 10,9 0,0 2,2 8,6 0,0 0,4 8,2
Maa- ja metsä-
talousalat
4 971 100,0 28,7 60,3 11,0 0,1 2,6 8,3 0,0 0,6 7,7
Terveys- ja hyvinvointi-
alat
18 229 100,0 27,7 61,4 10,9 0,0 3,3 7,7 0,1 1,0 6,6
Palvelualat 22 929 100,0 27,3 59,7 13,0 0,0 3,3 9,7 0,1 0,7 8,9
Ammatti-
korkea-
koulu-
koulutus
Yhteensä 127 565 100,0 19,1 73,2 7,6 0,0 0,6 7,1 0,1 0,9 6,1
Kasvatus-
alat
1 351 100,0 20,7 73,4 5,8 0,0 0,3 5,6 0,2 1,1 4,2
Humanistiset ja taidealat 7 010 100,0 17,1 75,2 7,7 0,0 0,4 7,2 0,0 1,1 6,1
Yhteis-
kunnalliset alat
387 100,0 20,7 68,5 10,9 0,0 0,3 10,6 0,0 1,6 9,0
Kauppa, hallinto ja oikeus-
tieteet
26 157 100,0 19,4 73,0 7,6 0,0 0,4 7,1 0,1 0,8 6,3
Luonnon-
tieteet
254 100,0 13,4 72,4 14,2 0,0 1,2 13,0 0,8 1,6 10,6
Tietojen-
käsittely ja tietoliikenne (ICT)
12 891 100,0 12,9 74,9 12,2 0,0 1,8 10,4 0,1 1,1 9,2
Tekniikan
alat
29 724 100,0 15,3 76,0 8,7 0,0 0,6 8,1 0,1 1,0 7,0
Maa- ja metsä-
talousalat
3 078 100,0 15,8 74,7 9,6 0,0 0,5 9,1 0,2 1,1 7,7
Terveys- ja hyvinvointi-
alat
37 706 100,0 24,5 70,5 4,9 0,0 0,2 4,7 0,0 0,7 3,9
Palvelualat 9 007 100,0 19,8 71,9 8,3 0,0 0,8 7,6 0,1 0,9 6,6
Yliopisto-
koulutus
Yhteensä 133 665 100,0 21,5 70,8 7,7 0,2 1,6 5,9 0,1 0,6 5,3
Kasvatus-
alat
13 207 100,0 27,0 67,8 5,3 0,1 0,5 4,7 0,1 0,4 4,3
Humanistiset ja taidealat 23 364 100,0 19,3 72,5 8,2 0,2 1,2 6,9 0,1 0,7 6,1
Yhteis-
kunnalliset alat
17 401 100,0 22,1 70,5 7,4 0,2 1,1 6,1 0,1 0,6 5,4
Kauppa, hallinto ja oikeus-
tieteet
21 388 100,0 24,8 67,2 8,0 0,6 3,2 4,3 0,0 0,2 4,0
Luonnon-
tieteet
13 038 100,0 17,9 70,5 11,7 0,3 3,4 8,0 0,1 1,3 6,6
Tietojen-
käsittely ja tietoliikenne (ICT)
12 287 100,0 14,9 74,4 10,7 0,2 1,2 9,3 0,1 0,8 8,4
Tekniikan
alat
18 584 100,0 22,1 71,0 7,0 0,1 1,3 5,5 0,1 0,5 4,9
Maa- ja metsä-
talousalat
2 933 100,0 21,6 71,5 6,9 0,1 1,1 5,6 0,0 0,5 5,0
Terveys- ja hyvinvointi-
alat
9 638 100,0 20,5 76,3 3,2 0,1 0,6 2,4 0,0 0,2 2,2
Palvelualat 1 825 100,0 31,9 63,7 4,4 0,1 0,9 3,4 0,0 0,4 3,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2018, Liitetaulukko 2. Koulutusalalla (Kansallinen koulutusluokitus 2016) keskeyttäminen koulutussektoreittain lukuvuonna 2017/2018, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2018/kkesk_2018_2020-03-12_tau_002_fi.html