Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Koulutusalalla (Kansallinen koulutusluokitus 2016) keskeyttäminen koulutussektoreittain lukuvuonna 2018/2019, %

Koulutussektori/
koulutusala
(taso 1)
Opiskelijoita 20.9.2018 Suoritti
tutkinnon
omalla
alalla
Opiskeli
omalla
alalla
Keskeytti
oman
alan
Suoritti
tutkinnon
eri
alalla
Opiskeli
eri
alalla
Keskeytti
koulutus-
sektorin
koulu-
tuksen
kokonaan
Suoritti
tutkinnon
eri
sektorilla
Opiskeli
eri
sektorilla
Keskeytti
tutkintoon
johtavan
koulu-
tuksen
kokonaan
Yht. % % % % % % % % % %
Yhteensä 498 584 100,0 25,0 67,1 7,9 0,1 1,1 6,7 0,0 0,8 5,9
Lukio-
koulutus
Yhteensä 96 853 100,0 30,4 66,6 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 1,6
Yleis-
sivistävä
koulutus
96 853 100,0 30,4 66,6 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 1,5 1,6
Amm.
koulutus
Yhteensä 140 019 100,0 29,4 59,1 11,6 0,0 2,1 9,4 0,0 0,6 8,8
Humanistiset ja taidealat 9 049 100,0 30,3 57,5 12,2 0,1 2,1 10,0 0,0 1,4 8,6
Kauppa, hallinto ja oikeus-
tieteet
16 651 100,0 31,2 59,3 9,5 0,0 1,5 8,0 0,0 0,6 7,3
Luonnon-
tieteet
891 100,0 30,2 49,0 20,8 0,4 2,4 18,0 0,3 1,6 16,0
Tietojen-
käsittely ja tietoliikenne (ICT)
8 077 100,0 23,6 63,9 12,5 0,1 3,0 9,3 0,0 0,6 8,6
Tekniikan
alat
42 341 100,0 27,8 61,1 11,2 0,0 1,7 9,4 0,0 0,4 9,0
Maa- ja metsä-
talousalat
7 250 100,0 29,1 55,8 15,1 0,1 2,0 13,0 0,1 0,8 12,1
Terveys- ja hyvinvointi-
alat
27 742 100,0 32,9 58,1 9,0 0,0 2,2 6,8 0,0 0,6 6,2
Palvelualat 28 018 100,0 28,6 57,1 14,3 0,0 2,7 11,5 0,1 0,6 10,9
Ammatti-
korkea-
koulutus
Yhteensä 127 419 100,0 19,5 72,4 8,1 0,0 0,6 7,5 0,1 0,8 6,6
Kasvatus-
alat
1 236 100,0 18,9 74,8 6,2 0,2 0,5 5,6 0,4 1,5 3,6
Humanistiset ja taidealat 6 917 100,0 17,9 74,8 7,3 0,0 0,3 7,0 0,1 1,1 5,8
Yhteis-
kunnalliset alat
302 100,0 24,2 64,2 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0 1,0 10,6
Kauppa, hallinto ja oikeus-
tieteet
26 080 100,0 18,4 73,3 8,2 0,0 0,6 7,6 0,1 0,7 6,9
Luonnon-
tieteet
257 100,0 16,7 75,1 8,2 0,0 0,4 7,8 0,0 1,2 6,6
Tietojen-
käsittely ja tietoliikenne (ICT)
13 044 100,0 14,2 73,9 11,9 0,0 1,4 10,5 0,1 0,8 9,6
Tekniikan
alat
30 176 100,0 16,2 73,8 9,9 0,0 0,7 9,3 0,1 0,9 8,3
Maa- ja metsä-
talousalat
3 074 100,0 16,2 74,1 9,7 0,0 0,6 9,1 0,1 1,3 7,7
Terveys- ja hyvinvointi-
alat
37 164 100,0 25,0 69,9 5,1 0,0 0,2 4,9 0,0 0,7 4,1
Palvelualat 9 169 100,0 21,3 70,5 8,2 0,0 0,7 7,5 0,1 0,8 6,6
Yliopisto-
koulutus
Yhteensä 134 293 100,0 21,7 70,8 7,4 0,1 1,5 5,8 0,1 0,5 5,2
Kasvatus-
alat
13 552 100,0 27,0 67,3 5,7 0,1 0,7 4,9 0,1 0,5 4,4
Humanistiset ja taidealat 22 925 100,0 20,4 71,4 8,2 0,2 1,2 6,8 0,1 0,8 6,0
Yhteis-
kunnalliset alat
17 364 100,0 21,9 70,9 7,2 0,1 1,2 5,9 0,1 0,4 5,4
Kauppa, hallinto ja oikeus-
tieteet
20 949 100,0 25,9 68,2 5,8 0,1 1,6 4,2 0,0 0,2 4,0
Luonnon-
tieteet
12 799 100,0 18,7 70,7 10,6 0,2 3,4 7,0 0,1 1,0 5,9
Tietojen-
käsittely ja tietoliikenne (ICT)
13 390 100,0 15,6 73,7 10,7 0,2 1,0 9,5 0,1 0,7 8,8
Tekniikan
alat
18 897 100,0 20,8 72,0 7,1 0,1 1,4 5,7 0,0 0,6 5,0
Maa- ja metsä-
talousalat
2 937 100,0 22,2 66,8 11,1 0,5 5,9 4,7 0,1 0,6 4,0
Terveys- ja hyvinvointi-
alat
9 640 100,0 20,2 76,8 3,0 0,1 0,8 2,1 0,0 0,1 2,0
Palvelualat 1 840 100,0 32,8 63,4 3,8 0,0 0,7 3,2 0,2 0,2 2,7

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 12.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2019, Liitetaulukko 2. Koulutusalalla (Kansallinen koulutusluokitus 2016) keskeyttäminen koulutussektoreittain lukuvuonna 2018/2019, % . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2019/kkesk_2019_2021-03-12_tau_002_fi.html