Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Koulutussektorilla keskeyttäminen ikäryhmittäin (ikä 31.12.2019) 2018/2019, % 1)

Ikäryhmä Lukiokoulutus
(nuorille suunnattu)
Ammatillinen koulutus
(ammatilliset perustutkinnot)
Ammattikorkeakoulutus
(ammattikorkeakoulututkinnot)
Yliopistokoulutus
(alemmat ja ylemmät
korkeakoulututkinnot)
Opiskelijoita
20.9. 2018
Keskeytti
koulutus-
sektorin
koulutuksen
kokonaan, %
Opiskelijoita
20.9. 2018
Keskeytti
koulutus-
sektorin
koulutuksen
kokonaan, %
Opiskelijoita
20.9. 2018
Keskeytti
koulutus-
sektorin
koulutuksen
kokonaan, %
Opiskelijoita
20.9. 2018
Keskeytti
koulutus-
sektorin
koulutuksen
kokonaan, %
Yhteensä 96 853 3,0 140 019 9,4 127 419 7,5 134 293 5,8
–15 ... ... - - - - - -
16 234 5,1 ... ... - - - -
17 29 972 3,1 19 911 2,6 ... ... - -
18 30 378 2,1 23 724 3,4 ... ... ... ...
19 29 430 2,2 24 192 6,1 252 3,2 91 4,4
20–24 6 815 10,3 29 592 15,0 49 049 4,8 46 553 2,3
25–29 ... ... 12 936 15,4 38 963 8,2 46 693 4,6
30–39 ... ... 16 340 13,2 26 488 9,8 25 273 10,8
40–49 - - 8 688 12,4 9 341 10,4 10 174 11,0
50– - - 4 614 15,9 3 309 12,1 5 505 12,4
1) ... tieto on salassapitosäännön alainen. Keskeyttämistietoja ei ole ilmoitettu alle 45 opiskelijan ryhmistä satunnaisvaihtelun vaikutuksen vuoksi.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala


Päivitetty 12.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. 2019, Liitetaulukko 3. Koulutussektorilla keskeyttäminen ikäryhmittäin (ikä 31.12.2019) 2018/2019, % 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/2019/kkesk_2019_2021-03-12_tau_003_fi.html