Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Avbrott i utbildningen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Avbrotten ökade på andra stadiet - särskilt inom yrkesutbildning - och minskade på högre nivå 2020
17.3.2022
Totalt avbröt 6,8 procent av de studerande inom examensinriktad utbildning sina studier och fortsatte inte med examensinriktad utbildning läsåret 2019/2020. Inom den yrkesinriktade grundexamensutbildningen ökade avbrotten med 3,9 procentenheter från året innan. Inom den yrkesinriktade grundexamensutbildningen var avbrottsprocenten 13,3, inom gymnasieutbildningen för unga 3,6 procent, inom yrkeshögskoleutbildningen (yrkeshögskoleexamina) 7,2 procent och inom universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamina) 5,4 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens utbildningsstatistik.

Beskrivning: Statistikcentralen har sammanställt statistik över avbrott i utbildningen efter grundskolestadiet på basis av ett individbaserat material över studerande och examina sedan läsåret 2000–2001. Uppgifterna fås genom att man i september xxxx+1 följer situationen för personer som studerat i september xxxx. Om en person inte har fortsatt sina studier eller avlagt examen under året anses han eller hon ha avbrutit studierna.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: läroinrättningar, skolavhoppare, studerande, studieavbrott, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avbrott i utbildningen [e-publikation].
ISSN=1798-9299. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kkesk/index_sv.html