Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Keskeyttämistilaston laskennassa käytetyt opiskelijamäärät lukuvuodesta 2000-2001 lähtien

Lukuvuosi Koulutussektori
Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulukoulutus Yliopistokoulutus
Opiskelija-määrä 20.9. *) Opiskelija-määrä, josta keskeyttä-minen laskettu Erotus Opiskelija-määrä 20.9. *) Opiskelija-määrä, josta keskeyttä-minen laskettu Erotus Opiskelija-määrä 20.9. *) Opiskelija-määrä, josta keskeyttä-minen laskettu Erotus Opiskelija-määrä 20.9. *) Opiskelija-määrä, josta keskeyttä-minen laskettu Erotus
2000-2001 130 032 113 126 16 906 159 884 111 041 48 843 114 020 113 315 705 157 796 132 299 25 497
2001-2002 128 642 112 238 16 404 160 115 111 569 48 546 118 013 117 463 550 162 939 137 666 25 273
2002-2003 124 644 109 070 15 574 166 809 116 229 50 580 126 767 125 915 852 164 312 139 047 25 265
2003-2004 121 816 107 815 14 001 174 813 116 898 57 915 129 875 128 789 1 086 169 846 144 807 25 039
2004-2005 120 531 106 657 13 874 230 823 119 063 111 760 131 919 130 649 1 270 173 974 146 101 27 873

*) Päivämäärä tarkoittaa esim. lukuvuoden 2000-2001 kohdalla ajankohtaa 20.9.2000. Lukuvuodesta 2004-2005 lähtien ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä sisältää oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat 20.9. tilanteesta ja oppisopimuskouluksen ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat vastaavalta kalenterivuodelta. Aiempien vuosien ammatillisen koulutuksen kaikki opiskeljatiedot ovat 20.9. tilanteesta.


Päivitetty 12.3.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Koulutuksen keskeyttäminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9280. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kkesk/kkesk_2007-03-12_men_001.html