Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.3.2022

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 671 alusta helmikuussa 2022

Vuoden 2022 helmikuussa Suomen kauppalaivaston koko oli 1 236 alusta. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 671 alusta ja pienaluksiin 282 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 283 kappaletta. Kauppa-alusluetteloon, johon voidaan merkitä pääasiassa ulkomaan liikenteessä toimivia aluksia, kuului vuoden 2022 helmikuussa yhteensä 107 alusta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 873 122. Tästä varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuuden osuus oli 1 754 212 ja kauppa-alusluetteloon merkittyjen alusten 1 587 902.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 28.02.2022

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain 28.02.2022

Varsinaisesta kauppalaivastosta suurin osa oli matkustaja-aluksia ja seuraavaksi eniten oli erikoisaluksia ja muita aluksia. Matkustaja-aluksia oli 192 kappaletta, erikoisaluksia 180 kappaletta ja muiden alusten luokkaan kuului 96 alusta. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka oli ro-ro-matkustaja-alukset. Seuraavaksi suurimmat luokat olivat ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli yli puolet koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto 28.02.2022

Alustyyppi Lukumäärä Bruttovetoisuus Nettovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 671 1 754 212 705 506
Matkustaja-alukset 192 22 563 9 194
Ro-ro-matkustaja-alukset 54 650 670 286 026
Ro-ro-lastialukset 42 484 851 145 825
Irtolastialukset 10 106 356 52 507
Muut kuivalastialukset 88 222 779 94 836
Säiliöalukset 9 176 061 87 591
Erikoisalukset 180 78 438 25 466
Muut alukset 96 12 494 4 061

Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, ro-ro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 36 kappaletta, ro-ro-lastialuksia 27 kappaletta ja erikoisaluksia 17. Bruttovetoisuuden mukaan suurin luokka olivat ro-ro-matkustaja-alukset, ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston alusmäärä oli kasvanut kahdella edeltävän vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Matkustaja-aluksia ja muita kuivalastialuksia oli kumpaakin yksi enemmän. Pienalusten määrä oli vähentynyt yhdellä vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä säilyi ennallaan vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna. Kauppa-alusluettelon alusmäärä pysyi samana helmikuussa 2022.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kajava 029 551 3531, olli.kajava@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (180,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 09.03.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. helmikuu 2022. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klaiv/2022/02/klaiv_2022_02_2022-03-09_tie_001_fi.html