Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.11.2009

Kulttuurialan yliopisto-opiskelijoista puolet pääkaupunkiseudulla

Kulttuurialalla erityisesti yliopistokoulutus on keskittynyt pääkaupunkiseudulle. Vuonna 2007 kulttuurialan lähes 15 000 yliopisto-opiskelijasta lähes puolet (yli 7 000) oli pääkaupunkiseudun yliopistoissa, kun kaikista yliopisto-opiskelijoista ainoastaan runsas kolmannes opiskeli siellä. Kulttuurialan yli 2 000:sta yliopistotutkinnosta myös noin puolet (yli 1 000 tutkintoa) suoritettiin pääkaupunkiseudulla.

Kulttuurialan ammattikorkeakoulukoulutusta ja ammatillista koulutusta on tasaisemmin eri puolilla Suomea. Alan 12 000 ammattikorkeakouluopiskelijasta vajaa neljännes oli pääkaupunkiseudulla, ja lähes 2 000 tutkinnosta vain joka viides suoritettiin siellä vuonna 2007. Alan ammatillisen koulutuksen yli 13 000 opiskelijasta alle 15 prosenttia opiskeli pääkaupunkiseudulla, ja noin 3 000 tutkinnosta alle 13 prosenttia suoritettiin siellä. Kulttuurialan ammattikorkeakoulukoulutusta on pääkaupunkiseudun ulkopuolella eniten Varsinais-Suomessa, Päijät-Hämeessä ja Pirkanmaalla, ammatillista koulutusta Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla ja pääkaupunkiseudun ulkopuolisella Uudellamaalla.

Kaikkiaan kulttuurialan opiskelijoita oli vuonna 2007 tutkintoon johtavassa koulutuksessa lähes 40 000. Alalla suoritettiin tutkintoja yli 7 000. Opiskelijoita oli eniten pääkaupunkiseudulla, lähes 12 000, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla kummassakin noin 4 000. Myös tutkintoja suoritettiin eniten näillä alueilla sekä Keski-Suomessa.

Kulttuurialan opiskelijat koulutusmaakunnittain 2007

Tutkintoon johtava koulutus

Lähde: Tilastokeskus, Henkilötilastot: koulutus

Kulttuurialan koulutusta antavia vapaan sivistystyön oppilaitoksia oli 346 vuonna 2007. Niistä 35 oli ruotsinkielisiä ja 18 kaksikielisiä. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat liikunnan koulutuskeskukset, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, opintokeskukset ja kesäyliopistot. Oppilaitoksia on kaikissa maakunnissa. Vuonna 2007 niissä annettiin kulttuurialalla tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa kaikkiaan lähes 1,5 miljoonaa opetustuntia, eniten Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen uudesta julkaisusta Alueiden kulttuurit 2009, joka sisältää alueellisia tilastotietoja Suomen kulttuurielämästä. Tiedot esitetään pääasiassa maakuntatasolla. Julkaisussa tarkastellaan myös alueellisten kielivähemmistöjen, suomenruotsalaisten sekä saamelaisten, kulttuuria. Julkaisu on kokonaan kaksikielinen (suomi-ruotsi). Taulukot ovat myös englanniksi.

Lähde: Alueiden kulttuurit 2009. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Ekholm (09) 1734 3370, kulttuuri.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.


Päivitetty 23.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kulttuuri [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7315. 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klt/2008/klt_2008_2009-11-23_tie_001.html