Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kulttuuriammateissa toimivat työvoimatutkimuksen mukaan

Kulttuurin toimialojen ja kulttuuriammattien määritelmä ei ole tarkkarajainen ja EU:n parissa ollaan kehittämässä suositusta siitä, miten kulttuurin alue tulisi rajata. Sen takia ei ole yksiselitteistä ratkaisua sille miten kulttuuri lasketaan toimialan ja ammatin mukaan. Tässä käytetyt toimialat ja ammatit on lueteltu tarkemmin laatuselosteessa. Käytetty toimialaluokitus on vuoden 2002 toimialaluokitus ja ammattiluokitus vuoden 2001 ammattiluokitus.

Työvoimatutkimus on otostutkimus. Koska tutkittava ryhmä on suhteellisen pieni, ei Työvoimatutkimuksen otoksen koko riitä kuvaamaan sen osaryhmiä kaikin osin luotettavasti. Otostutkimus antaa kuitenkin haastateltaville mahdollisuuden kertoa ammattinsa oman näkemyksensä mukaan. On luultavaa, että näin saatu tieto kuvaa paremmin juuri kulttuuriammateissa toimivien todellista kokonaismäärää kuin rekistereiden perusteella saatu tieto. Kulttuuri koostuu toimialoiltaan ja ammattiryhmiltään melko pienistä ryhmistä ja siksi tässä tutkimuksessa esitetään erikseen tuloksia vain silloin, kun ryhmän estimoitu koko on noin 10 000. Tällöin tuloksen virhemarginaali on noin neljä prosenttia.

Kulttuuritoimialoilla työllisyys on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2010 vajaat 8 prosenttia ja päätyössä toimivien työllisten lukumäärä oli vuonna 2010 noin 108 656.

Toimialoista kustantaminen (TOL221) on vuodesta 2004 vuoteen 2010 supistunut noin 2,4 prosenttia, noin 19 580 työllisestä noin 19 100 työlliseen.

Myös painaminen ja siihen liittyvät palvelut työllistävät harvempia kuin vuonna 2004, jolloin se työllisti noin 14 145 henkilöä. Vuonna 2010 jäljellä oli noin 12 140 työllistä mikä oli runsaat 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2004.

Mainospalvelu (744) sen sijaan työllistää yli 60 prosenttia enemmän kuin vuonna 2004. Vuonna 2010 sen leivissä oli noin 12 312 työllistä kun vuonna 2004 vain noin 7 478 työllistä.

Taiteellinen ja kirjallinen toimintakin (9 231) on lisääntynyt ja se työllistää vajaat 13 prosenttia useamman kuin vuonna 2004. Vuonna 2010 se työllisti lähes 15 000 henkilöä kun vuonna 2004 työllisiä oli noin 13 300 (Taulukko 1).

Kulttuuriammateissa päätyössä toimi vuonna 2011 noin 81 724 henkilöä. Kasvua vuodesta 2004 oli noin 23 prosenttia kun koko työllisyys kasvoi noin saman ajanjakson aikana noin 4,6 prosenttia.

Graafisten ja taideteollisen alan suunnittelijoiden ja taiteilijoiden työllisyys lisääntyi eniten, noin 58 prosenttia vuoden 2004 noin 7800:stä noin 12 446:een vuonna 2011. Myös muissa ammattiryhmissä työllisyyden kehitys oli suotuisampaa kuin työllisyyden kehitys keskimäärin. Taideammattien työllisyys lisääntyi noin 14, toimittajien yli viisi ja muiden kulttuuriammattienkin noin 23 prosenttia. (Taulukko 2). Työllisten lukumäärän kasvu ei kerro tehtyjen työtuntien eli tehdyn työn volyymin muutosta.

Taulukko 1. Kulttuuriammateissa päätyössään toimivia vuosina 2004 - 2011 työvoimatutkimuksen mukaan

  Vuosi
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Muutos
2004 - 2011
%
Taideammateissa toimivat 1) 10 467 10 865 11 296 11 427 12 238 12 499 12 392 11 974 14
Graafiset ja taideteollisen alan suunnittelijat ja taiteilijat 7 794 8 015 9 110 10 532 11 968 12 214 12 446 12 446 60
Toimittajat 2) 13 255 14 396 13 972 12 798 13 931 13 853 13 926 14 001 6
Muut kulttuuriammatit 35 119 38 919 40 417 40 444 39 480 37 559 39 847 43 304 23
Yhteensä 66 636 72 195 74 795 75 201 77 616 76 125 78 611 81 725 23
1) Teatteri- ja elokuvaohjaajat, näyttelijät, tanssitaiteilijat, klassisen musiikin säveltäjät, klovnit, taikurit, akrobaatit, viihdemuusikot, laulajat ja tanssijat, akrobaatit, viihdemuusikot, laulajat, kuvataiteilijat.
2) Päällikkötoimittajat, lehden ja kustannustoimittajat ja kriitikot, radio- ja tv-toimittajat, mainostoimittajat.

Taulukko 2. Työlliset kulttuuritoimialoilla työvoimatutkimuksen mukaan 2004 - 2010

  Vuosi
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Kustantaminen (221) 19 581 20 643 22 756 19 401 17 978 17 868 19 102
Painaminen ja siihen liittyvät palvelut (222) 14 145 13 994 13 484 13 010 12 855 13 106 12 140
Mainospalvelu (744) 7 479 8 388 9 060 10 321 11 068 10 695 12 313
Taiteellinen ja kirjallinen toiminta (9231) 13 300 15 707 14 835 13 668 15 752 14 594 14 997
Kirjastot ja arkistot (9251) sekä museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja rakennusten suojelu (9252) 9 900 11 766 12 529 10 932 10 891 10 495 11 483
Muut toimialat 38 832 38 521 39 736 39 150 42 728 43 700 43 407
Yhteensä 100 921 105 984 109 487 103 632 106 771 106 332 108 656

Lähde: Kultuuritilasto 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Weckström 09 1734 2348, kulttuuri.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 16.8.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kulttuuri [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7315. kulttuurityövoima Suomessa 2010, 1. Kulttuuriammateissa toimivat työvoimatutkimuksen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klt/2010/01/klt_2010_01_2012-08-16_kat_001_fi.html