Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Kulttuuriammateissa päätyössä toimivat työssäkäyntitilaston mukaan

Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Työssäkäyntitilasto sisältää tiedot työnantajan vakuuttamista työsuhteista, joiden pohjalta työllisyys ja työttömyys päätellään. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Työssäkäyntitilaston mukainen työllisten lukumäärä eroaakin työvoimatutkimuksen luvuista tarkastelunäkökulmansa vuoksi. Sen etuna on, että se kattaa koko väestön ja siten myös yksityiskohtaista tietoa voidaan antaa. Sen tiedot voidaan yhdistellä rekistereistä vasta aina jälkikäteen, mistä johtuen tulokset eivät ole yhtä ajantasaisia kuin työvoimatutkimuksen. Lisäksi rekisteripohjaisuus aiheuttaa jonkin verran epävarmuutta juuri kulttuurialan kuvaamisessa.

Tässä selvityksessä tarkempia tietoja on tarkasteltu sukupuolen, työnantajasektorin ja koulutustason suhteen ja pääpaino on yksittäisten ammattien työllisyyden kehityksessä. Tarkasteltavat taulukot löytyvät kulttuuritilastojen tietokantataulukoista osoitteesta: http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/klt/klt/klt_fi.asp .

Ne ovat nimeltään: Työllinen työvoima kulttuuriammateissa ammatin ja sukupuolen mukaan työssäkäyntitilaston mukaan 2010, Työllinen työvoima kulttuuriammateissa koulutusasteen mukaan 2010 sekä Työllinen työvoima kulttuuriammateissa työnantajasektorin mukaan 2010. Työssäkäyntitilastossa on siirrytty käyttämään vuoden 2010 ammattiluokitusta, joten tiedot poikkeavat työvoimatutkimuksen tiedoista. Tarkemmin vuoden 2010 ja 2001 kulttuuriammatit luetellaan kohdassa kulttuurin rajaus aineistossa (Liitetaulukot 1 ja 2).

Kulttuuriammateissa toimi työssäkäyntitilaston mukaan vuonna 2010 83 679 työllistä.

Tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia työssäkäyntitilaston aiempien vuosien tietojen kanssa koska käytössä on vuoden 2010 ammattiluokitus.

Suurin ammattiryhmä kulttuuriammateissa koostuu mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoista, joita vuoden lopussa oli tilastossa 13 641. Näistä miehiä oli 7 113 ja naisia 6 528.

Painoalalla työskenteli työssäkäyntitilaston mukaan vuoden lopussa 8 320 työllistä. Näistä lähes 67 prosenttia, 5 567 oli miehiä.

Taiteilijoita tilastossa oli 9 129 joista miehiä 5 028 ja naisia 4 101.

Kulttuuriammateista toimivista henkilöistä 52 546, lähes 67 prosenttia, toimi yksityisellä sektorilla, 4924 valtiolla ja 13545 kunnan palveluksessa. Yrittäjinä toimi 8265 henkilöä (Liitekuvio 2).

32 prosentilla työllisistä on keskiasteen tutkinto, 14 prosentilla alimman korkea-asteen tutkinto, 22 prosentilla alemman korkea-asteen tutkinto ja yli 29 prosentilla ylemmän korkea-asteen tutkinto. Tutkijakoulutuksen on saanut runsas prosentti työllisistä (Liitekuvio 2).


Lähde: Kultuuritilasto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Weckström 09 1734 2348, kulttuuri.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 23.8.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kulttuuri [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7315. kulttuurityövoima Suomessa 2012, 2. Kulttuuriammateissa päätyössä toimivat työssäkäyntitilaston mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klt/2012/01/klt_2012_01_2013-08-23_kat_002_fi.html