Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Personer i huvudsyssla inom kulturnäringsgrenar enligt arbetskraftsundersökningen

Arbetskraftsundersökningen är en intervjubaserad urvalsundersökning och i samband med undersökningen finns det ett visst mått av bias som orsakas av metoden. Kulturen består av relativt små grupper, när man ser till näringsgren och yrkesgrupp, och därför presenteras resultaten i den här undersökningen separat bara då storleken på gruppen är omkring 10 000. Felmarginalen är då omkring fyra procent.

Från år 2010 till år 2013 har sysselsättningen inom kulturen försvagats med över 10 procent, år 2013 var antalet sysselsatta personer i huvudsyssla omkring 111 900 (Tabell 1).

Tabell 1. Sysselsatta inom kulturnäringsgrenar enligt arbetskraftsundersökningen 2010––2013

TOL2008 2010 2011 2012 2013
Förlagsverksamhet 16 611 17 167 17 238 14 109
Reklam 12 738 10 431 10 414 9 482
Bibliotek och arkiv samt museiverksamhet, utställningar och kulturminnesvård 11 966 13 983 13 199 9 947
Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 16 053 19 245 18 659 20 810
Övriga näringsgrenar 51 375 42 151 40 058 37 207
Totalt 124 483 121 581 117 867 111 912
Källa: Kulturstatistik 2013, Statistikcentralen

Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet ökade för sin del kraftigt från år 2010 och antalet sysselsatta inom dessa näringsgrenar uppgick i slutet av år 2013 till omkring 20 800. Från år 2012 till år 2013 ökade sysselsättningen med över 11 procent.

Sysselsättningen inom övriga kulturnäringsgrenar försvagades från år 2010 till år 2013 med över 27 procent från 51 000 sysselsatta år 2010 till omkring 37 000 år 2013.


Källa: Kulturstatistik 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 29.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2013, 1. Personer i huvudsyssla inom kulturnäringsgrenar enligt arbetskraftsundersökningen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2013/01/klt_2013_01_2014-09-29_kat_001_sv.html