Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Kulttuuritoimialoilla päätyössä toimivat työvoimatutkimuksen mukaan

Työvoimatutkimus on haastatteluun perustuva otostutkimus, ja siihen liittyy jonkin verran menetelmästä aiheutuvaa harhaa. Kulttuuri koostuu toimialoiltaan ja ammattiryhmiltään melko pieniin ryhmiin ja siksi tässä tutkimuksessa esitetään erikseen tuloksia vain silloin, kun ryhmän koko on noin 10 000. Tällöin tuloksen virhemarginaali on noin neljä prosenttia.

Kulttuuritoimialoilla työllisyys on vuodesta 2010 vuoteen 2013 heikentynyt yli 10 prosenttia ja päätyössä toimivien työllisten lukumäärä oli vuonna 2013 noin 111 900 (Taulukko 1.).

Taulukko 1. Työlliset kulttuuritoimialoilla työvoimatutkimuksen mukaan 2010 - 2013

TOL2008 2010 2011 2012 2013
Kustantaminen 16 611 17 167 17 238 14 109
Mainonta 12 738 10 431 10 414 9 482
Kirjastot ja arkistot sekä museot, näyttelyt sekä historiallisten paikkojen ja rakennusten suojelu 11 966 13 983 13 199 9 947
Kulttuuri- ja viihdetoiminta 16 053 19 245 18 659 20 810
Muut toimialat 51 375 42 151 40 058 37 207
Yhteensä 124 483 121 581 117 867 111 912
Lähde: Kulttuuritilasto 2013, Tilastokeskus

Kulttuuri- ja viihdetoiminta puolestaan lisääntyi voimakkaasti vuodesta 2010 ja työllisiä näillä toimialoilla oli vuoden 2013 lopussa jo noin 20 800. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 työllisyys parani yli 11 prosenttia.

Muiden kulttuuritoimialojen työllisyys heikkeni vuodesta 2010 vuoteen 2013 yli 27 prosenttia 51 000:sta työllisestä vuonna 2010 noin 37 000:een vuonna 2013.


Lähde: Kulttuuritilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa Weckström 029 551 2348, kulttuuri.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 29.9.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kulttuuri [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-7315. kulttuurityövoima Suomessa 2013, 1. Kulttuuritoimialoilla päätyössä toimivat työvoimatutkimuksen mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/klt/2013/01/klt_2013_01_2014-09-29_kat_001_fi.html